European Defense Fund

Illustrasjonsbilde

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond.

Fondets formål er å bidra til at forsvarsmidlene brukes mer effektivt, samt unngå duplisering av innkjøp. Videre er skal det koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO.

Forsvarsfondets to hovedprioriteringer:

Forskning

EU vil for første gang sette av midler til forskning og innovasjon innen forsvarssamarbeid gjennom å tilby stipend for samarbeidsforskning i innovative forsvarsteknologier og produkter, fullt finansiert direkte fra EUs budsjett. Prioriterte områder, tidligere avtalt av medlemslandene, vil omfatte elektronikk, metamaterialer, kryptert programvare eller robotteknologi. Det er bevilget 90 millioner euro frem til utgangen av 2017, og fra 2020 blir 500 millioner euro bevilget årlig, gjennom et separat europeisk forskningsprogram for forsvarssamarbeid.

Utvikling og innkjøp

Fondet vil legge til rette for insentiver for å øke forsvarssamarbeidet mellom EU-land, blant annet gjennom felles utvikling, anskaffelser og innkjøp av forsvarsutstyr og teknologi gjennom sam-finansiering fra EUs budsjett og praktisk støtte fra Kommisjonen. Medlemsstatene kan for eksempel investere i å utvikle droneteknologi, satellittkommunikasjon og helikoptre. Samarbeidet vil involvere små og mellomstore bedrifter i EU-landene, og det vil sette av 500 millioner euro for perioden 2019-2020. Fra 2020 er det bevilget 1 milliard euro årlig gjennom et mer bærekraftig program, kombinert med nasjonale finansieringsmidler. Den forventede effekten er en multiplikator lik fem, noe som vil generere en investering i forsvarskapasiteten på 5 milliarder euro per år etter 2020-

Her kan du lese mer om Forsvarsfondet.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Kategorier