Europeiske kommuner går mot privatiseringsbølgen

Illustrasjonsbilde

Ifølge rapporten «Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation» er det 835 tilfeller hvor lokale og regionale myndigheter har tatt tilbake offentlige tjeneste fra privat hånd. Tyske kommuner står i spissen.   

Den tyske byen Wolfhagen har tatt tilbake byens energiforsyning, etter 20 år i privat eierskap hos et av verdens største energiselskaper: E.ON. Ifølge the Guardian, er resultatet bedre og billigere energi til glede for felleskapet. Fenomenet når offentlige kommuner tar tilbake offentlig tjeneste kalles re-kommunalisering.  

En stor trend

Den tyske byen, med 14000 innbyggere, er ikke den eneste: ifølge rapporten finnes det over 347 tilfeller i Tyskland hvor offentlige tjenester kommer tilbake i offentlig eierskap siden 2000. Tyskland ble som flere andre land tatt av privatiseringsbølgen under særlig Margareth Thatcher sin tid ved roret i Storbritannia. Tanken om privatisering ble drevet av en ide om økt konkurranse og dermed bedre service og lavere priser. Mange tilfeller levde derimot ikke opp til forventningene. I Potsdam gikk for eksempel vannprisene opp med en tredjedel etter privatiseringen.

Energi- og vannsektorene dominerer

Rapporten viser også i hvilken grad de ulike sektorer for, tradisjonelt sett, offentlige tjenester er utsatt for dette fenomen. Det er energi- og vannsektor, med henholdsvis 311 og 267 tilfeller som dominerer. Norge er med 16 registrerte tilfeller ledende innenfor helsesektoren.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning