Europeiske sykkelbyer

Illustrasjonsbilde

København og Amsterdam er blant verdens ledende sykkelbyer, der en betydelig andel av innbyggere bruker sykkel til jobb og skole. Det er takket være sykkelveier, trafikksikkerhet og at det er enkelt og raskt. 

35.000 dansker sykler til Nørreport og Strøget hver dag, i et rolig tempo på helt vanlige sykler og ikledd hverdagslige klær. Man kan også se flere tandemsykler, elektriske sykler og den populære Christiania-cargo-sykkelen som har plass til barn, hunder og pakker. De brede sykkelveiene har redusert plassen for biler på veien, trafikklys er spesialtilpasset til å lyse grønt for syklister, gode fothvilere og gjerder til å lene deg mot om du må stoppe i kryss.
Mikael Colville-Andersen er hjernen bak Copenhagenize Design Company, en konsulent som overtaler byplanleggere og politikere til å gjøre byene mer sykkelvennlige for å gjenskape sykling som det naturlige transportmidlet i storbyer i verden. Han har jobbet blant annet i Dublin, Barcelona, Winnipeg, Sao Paulo og Bangkok. Motivasjonen han er å vite at jo flere mennesker som sykler, desto høyere livskvalitet oppnås for alle som bor i byen. ”Omtrent alle storbyer i Europa var sykkelsoner frem til 1940-tallet, da opptil 60% av populasjonen syklet til jobb. Ved slutten av 1960, hadde andelen falt til 2-3%”. Han er glad over at København nå har sakte, men sikkert utviklet seg til å bli en av verdens ledende sykkelbyer.

Stockholm

Stockholm er en mer bilvennlig enn sykkelvennlig by, og færre enn 10% av innbyggerne sykler til jobb. Kun 35% av innbyggerne har oppgitt at de opplever de har en prioritet i trafikken. Til sammenlikning er tallet 70% blant syklistene i København.
I motsetning til København, bruker de fleste syklister hjelm i Stockholm. Sikkerhet er viktig, og flere syklister betyr tryggere gater. ”Jo mer sykkelvennlig byen er, desto færre bruker hjelm”. Påtvungen hjelmbruk vil redusere antall syklister betraktelig, mener Colville-Andersen.

Hvorfor sykle?

Flere undersøkelser har vist at den gjennomsnittlige syklisten i København ikke sykler for å være miljøvennlig. De tre hovedårsakene er: det er raskt, billig og bra for helsen. Miljø kommer langt nede på listen.

Samfunnsfordeler

Cykelslangen er et sykkelveibyggeprosjekt i Danmark mellom Vesterbro og Islands Brygge. Sykkelruten er totalt separert fra biler, og kostet 30 millioner danske kroner. Helle Søholt, admin. direktør i Gehl Arkitekter og har jobbet som konsulent i flere storbyer, deriblant Beijing, New York og Oslo. Hun vektlegger helsegevinstene ved å sykle og viser til en undersøkelse som bekrefter at per kilometer syklet, sparer samfunnet 1 euro i helse- og velferskostnader.

København

I sentrum av København er det flere sykler enn biler og antallet av syklister har økt med 15% det siste året. Byen har over 400 km med sykkelveier og om utkanten av byen inkluderes er det 1000 km sykkelvei. Over 80% av byens innbyggere eier en sykkel, 60% sykler minst en gang i uken og over 40% sykler daglig til jobb eller skole. Vil du lese mer om sykling i Danmark? Sjekk ut: Bike City Copenhagen på VisitCopenhagen.com, cycling-embassy.dk, copenhagenize.com.

Amsterdam

Amsterdam er også en av verdens ledende sykkelbyer med 400 km sykkelvei, flere sykler enn innbyggere (900.000 sykler), en andel på 80 % av innbyggerne som sykler minst en gang i uken og 58% som sykler daglig.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Tags