Food 2030

Logo

Å tilby mat og ernæringssikkerhet i en verden som stadig endres er et mål som det haster å nå, grunnet stadig større og sammenhengende utfordringer blant annet naturressursknapphet, klimaendringer og befolkningsvekst.

Dette er noe som påvirker både europeiske og globale matsystemer.

Ressurskrevende 

Matproduksjonen er i dag uten tvil den største forbrukeren av globalt ferskvann med en andel på 70 %. Videre står sektoren for 30% av EUs energiforbruk og er ansvarlig for mer enn 25% av de globale drivhusgassutslippene.
I dag er 795 millioner mennesker (1 av 9 av den globale populasjonen) kronisk underernærte, mens nesten 2 milliarder mennesker er overvektige. Samtidig blir 1.3 milliarder tonn mat kastet hvert år, noe som er 33 % av total matproduksjon.

Viktigheten av forskning

Definisjonen av matsystemer går utover kun produksjon og tilførsel av tilstrekkelig mat for alle (kvantitet), men også til å omfatte tilførsel av trygg og næringsrik mat for et bærekraftig og sunt kosthold. FoU vil spille en viktig rolle i å gjøre våre matsystemer fremtidssikre: mer bærekraftig, elastisk, ansvarlig, mangfoldig, konkurransedyktig og inkluderende.
Dette dokumentet viser at Europas FoU spiller en nøkkelrolle for å tilby løsninger for de fire viktigste prioriteringene: ernæring for bærekraftig og sunt kosthold, klimasmarte og miljøvennlige matsystemer, sirkularitet og ressurseffektivitet og innovasjon og myndiggjøring av lokalsamfunn. De fire driverne for å møte prioriteringene for mat- og næringssikkerhet er forskning, innovasjon og investeringer, åpen og tilgjengelig forskning, og internasjonalt samarbeid.

Her kan du lese hele rapporten.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning