GoBiGas

Illustrasjonsbilde

I Göteborg satses det på biogass for en bærekraftig fremtid.

Göteborg Energi er en av aktørene bak prosjektet GoBiGas.

GoBiGas

Biometan er vår mest verdifulle energikilde, i følge Göteborg Energi og står bak prosjektet GoBiGas. Prosjektet bygger et biometananlegg og produserer biogass gjennom biobrensel og rester fra skogbruket. Deres demonstrasjonsanlegg er dimensjonert for å levere 160 GWh, noe som tilsvarer 16 000 biler.

Hva er biogass?

Biogass er effektiv, fornybar, og ikke-fossilt brensel. Biogass produseres i naturen gjennom biologisk nedbrytning av organisk materiale. Energien man får fra biogass kan brukes til husholdninger (matlaging og oppvarming), industriprosesser eller som drivstoff for gassbiler.

  • Biogass gir lave utslipp av klimagasser
  • Biogassen kan erstatte fossile brennstoffer, og dermed redusere CO2-utslipp
  • Reduksjonene av CO2 er opp til 80% sammenlignet med naturgass
  • Biogass er en fornybar energikilde
Artikkel fokus
Innovasjon
Kategorier