Horisontale aspekter løftes frem i ny arbeidsprogramperiode

https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day

På informasjonsdag for samfunnsutfordring 5 i Horisont 2020 (2018-2020), klimatiltak, miljø, ressurseffektivitet og råmaterialer, understreker Europakommisjonen viktigheten av horisontale aspekter.

Med horisontale aspekter mener Europakommisjonen tiltak som sikrer god håndtering av innovasjonen: promotering, distribusjon, innovasjonspotensial og konsortiets innovasjonskapasitet. Herunder faller også IPR-spørsmål, og Europakommisjonen kommer til å vektlegge at sluttbrukere aktiv involveres i utvikling av løsninger fra starten.
- De horisontale aspektene skal være en tydelig del av prosjektet og dermed også prosjektbeskrivelsen, kom det frem under informasjonsdagen for det siste arbeidsprogrammet i Horisont 2020.
Viktigheten av horisontale aspekter gjelder for alle utlysninger i det nye arbeidsprogrammet, uansett emne. Disse aspektene vil ha en stor rolle i evalueringsprosessen.

Mer påvirkning

Det nye arbeidsprogrammet for 2018-2020 vil også legge enda mer vekt på påvirkningsdelen av et prosjekt (impact), det vil også gjelde i konsekvensutredningen, spredning av resultater og åpen tilgang til data. Det blir også viktigere å involvere sosiale og samfunnsmessige aspekter i prosjekter, altså å ta en holistisk tilnærming ved å inkludere samfunnsvitenskap og humaniora.

To temaer

For samfunnsutfordring 5 (SC5) er det satt av 1.1 milliard euro til å støtte prosjekter innen to utlysninger: å bygge en lavkarbon og klimabestandig fremtid: klimaaksjoner som støtter Paris-avtalen og gjøre økonomien grønnere i tråd med FNs bærekraftsmål.

Artikkel fokus
Marked
Kategorier