Hva er europeernes innstilling til digitalisering og automatisering?

Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life

En ny rapport, utført på bestilling fra Europakommisjonen, studerer europeernes holdning til virkningen av digitalisering og automatisering av dagliglivet.

Digital teknologi har stadig større innvirkning på alle aspekter ved livet i Europa, fra økt bruk av roboter og kunstig intelligens, til eHelse og digitaliserte offentlige tjenester. I en stadig mer digitalisert verden er det viktig at innbyggerne har ferdigheter og tillit, slik at de kan dra nytte av teknologiene og de mulighetene som de representerer. 

Hva er den offentlige meningen?

Rapporten er utformet for å måle den offentlige meningen på en rekke områder som knytter seg til digital teknologi, roboter og kunstig intelligens. Den bygger på tidligere undersøkelser som er gjennomført i 2014 og 2012, og dekker følgende områder:

  • Virkningen av digitale teknologier på samfunn, økonomi og livskvalitet
  • Borgernes selvrapporterte ferdighetsnivå for å benytte seg av digital teknologi på jobb, i læringssituasjoner, og til å bruke elektroniske, offentlige tjenester
  • Borgernes selvrapporterte evne til å være kritisk
  • Bruk av roboter, hjemme eller på jobb
  • Holdninger til roboter og kunstig intelligens
  • Bruk av helseforsikring
  • Handlinger som følge av online personvern og sikkerhetsproblemer

Undersøkelsen ble utført av TNS Political & Social network i de 28 medlemslandene i EU mellom 18. og 27. mars. 

Positive

De fleste respondentene er positive til virkningen digitale teknologier har hatt på samfunn, økonomi og livskvalitet. 75% tror at digital teknologi har positiv innvirkning på økonomien, mens 67% mener at teknologi har en positiv innvirkning på livskvaliteten. 64% mener at teknologi har en positiv innvirkning på samfunnet.
69% mener forbedring av kvaliteten på internett vil være en nøkkelfaktor for å øke bruken av digital teknologi.

Gode ferdigheter

Flertallet vurderer seg tilstrekkelig dyktig i bruk av digital teknologi i en rekke aspekter av liv og arbeid. Det er imidlertid store forskjeller i oppfatninger etter land, aldersgrupper og utdanningsbakgrunn. 71% er enige om at de anser seg selv tilstrekkelig dyktige i bruk av digital teknologi i sitt daglige liv. 65% anser seg for dyktige i bruk av digital teknologi for å bruke offentlige tjenester, og 64% sier at de er tilstrekkelig dyktige til å dra nytte av digitale læringsmuligheter. Blant de som jobber, tror 80% at de er tilstrekkelig dyktige i bruk av digital teknologi for å gjøre jobben sin. Av de som ikke har pensjonert seg, mener 73% at de er kvalifisert til å bruke digital teknologi for å gjøre en fremtidig jobb dersom de skulle finne skifte jobb.
Disse resultatene gjenspeiler selvvurdering av enkeltpersoner. Det er store forskjeller i oppfatninger knyttet til digitale ferdigheter i hele Europa, avhengig av land, alder eller utdanningsbakgrunn.

Roboter er nødvendig

Holdningene til roboter og kunstig intelligens er generelt positive, og avhenger i stor grad av informasjon og kunnskap. Respondenter som har hørt, lest eller sett noe om kunstig intelligens de siste 12 månedene, har mest sannsynlig en positiv oppfatning av kunstig intelligens og roboter. Mer enn åtte av ti respondenter er enige om at roboter er nødvendige fordi de kan gjøre jobber som er for harde eller farlige for mennesker (84%), og 68% er enige om at roboter og kunstig intelligens er en god ting for samfunnet fordi de hjelper folk til å utføre jobber eller daglige oppgaver hjemme.
Samtidig uttrykker respondentene behov for omhyggelig styring og utbredt bekymring om bruk av roboter og kunstig intelligens vil føre til tap av arbeid. 74% er enige om at det vil forsvinne flere jobber enn nye jobber som skapes, og 72% er enige om at roboter og kunstig intelligens stjeler folks arbeid.

Mer eHelse

Respondentene viste seg mer villige til å dele sine helse- og velferdsdata med leger og helsepersonell (65%), enn hos offentlige myndigheter/offentlig sektor (21%), eller med privat sektor (14%) - selv om de er anonymiserte og skal brukes til forskningsformål. I løpet av de siste 12 månedene har kun 12% brukt helse- og omsorgstjenester som tilbys på nettet, samtidig ønsker 52% av respondentene elektronisk tilgang til deres medisinske- og helseopplysninger.

Du finner hele rapporten vedlagt. 

 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Offentlig forvaltning