Liander - Nederlands første energipositive kontorbygg

RAU architecture

Nederlandske RAU Architects og Turntoo utvikler bærekraftige, sirkulære bygg.

Med økende materialknapphet og store klimagassutslipp knyttet til oppføring av nye bygg, må fremtidens arkitektur være sirkulær. Gjenbruk av byggematerialer er både ressurs- og kostnadseffektivt.
 

Nederland som foregangsland

Nederland har ambisjoner om en sirkulær økonomi innen 2050, og ligger allerede langt fremme når det kommer til sirkulære bygg. Den nederlandske arkitekten Thomas Rau står bak RAU Architects, som utvikler sirkulære bygg. Han grunnla også Turntoo sammen med Sabine Oberhuber, som spesialiserer seg i rådgiving til bedrifter som ønsker å legge om til sirkulære forretningsmodeller.

Turntoo har etablert en digital materialbank, Madaster, som muliggjør en komplett oversikt over materialer og råvarer i ny og eksisterende byggemasse. Det vil gjøre det enklere for arkitekter å designe sirkulære prosjekter. Plattformen gjør det også enkelt for byggherrer, eiendomsutviklere og øvrige anleggsaktører å registrere, organisere, lagre og utveksle data. I tillegg kan man lage materialpass for bygninger på plattformen. Ved å lage en oversikt over verdiene som finnes i bygg som skal rives, er det større sannsynlighet for at materialer blir brukt om igjen.

Liander - energipositivt bygg

RAU Architects og Turntoo har laget et nytt hovedkvarter til det nederlandske energiselskapet Liander. Det gamle industriområdet bestående av flere bygg ble gjort om til ett stort bygg som huser mer enn 1500 ansatte. Arkitektene designet et stort ståltak over alle byggene og laget et stort vrimleareale i midten. De ønsket seg et tak som enkelt kan demonteres, flyttes og gjenbrukes, og fikk et berg-og-dal-bane selskap til å lage den spesielle konstruksjonen. Det resulterte i 30 % mindre stålbruk sammenlignet med tradisjonell design.  

Fasaden er den samme, men er ikke lenger synlig ettersom bygget har fått et nytt «skall» utenpå. Det består av brukt trevirke, mens isolasjonen er laget av gamle klær. Dette gir ekstra isolasjon og reduserer varmetap. Den utvendige fasaden består av pallevirke og kabeltromler. Bygget har svært god lystilgang og mange grønne vegger.

Bygget ser ut som det er flunkende nytt, men 80 % av materialene fra de opprinnelige byggene er brukt om igjen. Alle nye materialer som ble brukt er resirkulerbare, og opp til 93 % av den nåværende konstruksjonen kan en dag gjenbrukes. Ved hjelp av bl.a. solceller og termisk energilagring, er konstruksjonen CO2-nøytral. Den har også materialpass og BREEAM-sertifisering.

Liander-bygget er et godt eksempel på innovativt design og viser at det er fullt mulig å gjennomføre prosjekter basert på gjenbrukte bygningsmaterialer.

RAU Architects og Turntoo samarbeidet med Fokkema & Partnes, VolkerWessels, Boele & van Eesteren, Innax, Kupier Compagnons og van Rossum Raadgevende Ingenieurs. Les mer pm prosjektet her.

Bilde © RAU Architects

 

 

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked