Norge satser på kunstig intelligens

Illustrasjonsbilde

Europa er langt fremme når det kommer til kunstig intelligens og robotteknologi. Europakommisjonen organiserte i januar 2018 en workshop i samarbeid med European Association for Artificial Intelligence (EurAl). Workshopen ble organisert for å kartlegge den nåværende tilstanden til kunstig intelligens i Europa, og for å identifisere muligheter for pan-europeisk samarbeid.
 

I etterkant av workshopen ble det utgitt en rapport som beskriver aktiviteter som utføres innenfor kunstig intelligens i ulike europeiske land. I rapporten kan en lese om de akademiske, industrielle og finansierte økosystemene, samt de ulike myndighetenes initiativer og strategier relatert til kunstig intelligens.
 

20 land, deriblant Norge, deltok på workshopen og er presentert i rapporten. Fra Norges side blir sterk satsing på digitalisering, samt myndighetenes forpliktelse til utvikling av retningslinjer og etiske prinsipper vektlagt. Norge har fra tidlig av satset sterkt på kunstig intelligens. Det at myndighetene i Norge nå har åpnet opp for pilotprosjekter av automatiserte biler og busser er et av tegnene på dette.
 

Les mer om dette i rapporten, samt Norges presentasjon på workshopen som kan finnes her.

Artikkel fokus
Innovasjon