PEPE - kobler VR og trening

PEPE

PEPE er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre.

 

PEPE er en portugisisk, bærbar og konfigurerbar plattform utviklet for å promotere aktiv aldring gjennom fysisk trening med «exergames». 

Plattformen inkluderer en virtuell virkelighetskomponent gjennom videofremvisning, seriøse  spill for fysisk trening inkludert aerobic, muskulær og nevromotorisk trening, en tråløs sensor for å måle gripestyrke, tilbakemeldinger i sanntid og tilpasning av spill til brukerens fysiske form via bevegelsessensorer og biosensorer, automatiserte vurderinger av brukerens fysiske formnivå gjennom standardiserte fitnesstester for seniorer og til slutt en enkel plattform å bruke og konfigurere for helsepersonell på eldrehjem. 

«Serious games» utnytter virtuell virkelighetsteknologi for å implementere virtuelle oppgaver med kulturell og historisk relevans for målgruppen. De fysiske treningsspillene er designet for å gi et positivt bidrag i hverdagsaktivitetene til brukeren, promotere selvstendighet og samtidig være et underholdnings- og sosialt bidrag hos de eldre. 

Artikkel fokus
Innovasjon