- Potensialet i blå vekst skal nå høstes

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-2018

293 millioner euro er øremerket blå vekst i den kommende programperioden i Horisont 2020. 

- Dette temaet har utviklet seg i løpet av EU-programmet Horisont 2020. I den første perioden (2014-2015) vektla vi å frigjøre det potensialet som ligger i europeisk marin og maritim sektor. I den andre programperioden (2016-2017) utgjorde demonstrering av dette potensialet et viktig aspekt, og nå, i denne perioden (2018-2020), skal potensialet høstes, sa Elisabetta Balzi, som jobber i generaldirektoratet for forskning og innovasjon, under informasjonsdagen for blå vekst i Brussel. 

Blå vekst-temaet har utviklet seg i løpet av Horisont 2020.
Arrangementet, som er en del av informasjonsuken til Horisont 2020s samfunnsutfordringer, presenterte finansieringsmuligheter som er tilgjengelig i arbeidsprogrammet for 2018-2020 innen samfunnsutfordring nummer to: matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi.
- I den kommende programperioden er 239 millioner euro satt av til bærekraftig høsting av potensialet som ligger i europeiske sjøer og hav. Samtidig skal biologisk mangfold, bærekraft og motstandsdyktighet forsterkes, fortsatte Balzi. 

I den kommende programperioden er 239 millioner euro satt av til bærekraftig høsting av potensialet som ligger i europeiske sjøer og hav.

Økt fokus på innovasjon

På informasjonsdagen for samfunnsutfordring nummer to: matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi, kom det frem at denne utfordringen skal ha tre temaer i den nye programperioden: Bærekraftig matsikkerhet, blå vekst og rural renessanse. Fokuset skal være på sirkulærøkonomi, sikkerhet, COP 21 (de målene som er nedfelt i Parisavtalen) og digitalisering.
- Det vi ser i denne perioden er en økt vekt på innovasjon, samt at alle prosjekter skal bidra til åpne data, informerer Alberto D'Avino, som jobber i generaldirektoratet for landbruk. 

Sunn og bærekraftig mat

Alberto D'Avino informerte også de oppmøtte om de nye satsingsområdene innen bærekraftig matsikkerhet. 
- Vi prioriterer 753 millioner euro til prosjektarbeid som ser nærmere på hvordan vi kan oppnå smart utnyttelse av ressurser samt matkjeder som ernærer mennesker på en mer bærekraftig måte. Det vil for eksempel være produksjon av mer variert og sunn mat fra velfungerende økosystemer og naturressurser, med bruk av metoder som forhindrer pest og sykdommer, og med bærekraftsperspektiver som for eksempel reduserer bruken av kjemikalier. Vi ønsker også å se nærmere på økt ressurseffektivitet og miljøvennlighet i matssystemer – fra bonde til konsument, samt oppnå forståelse av effekten klimaforandringer har og utviklingen av tilpasningsstrategier. Dette temaet skal også ha et internasjonalt aspekt, hvor vi åpner for bredt samarbeid med Afrika og Kina for å adressere de felles utfordringer vi har på et globalt nivå. 

Alberto D'Avino informerte også de oppmøtte om de nye satsingsområdene innen bærekraftig matsikkerhet og rural renessanse. 

Rural renessanse

Målet med dette satsingsområdet er å fremme tiltak som støtter opp om bærekraftig utvikling og leveranse av offentlige tjenester, stimulere til økonomiske muligheter innenfor bio- og sirkulærøkonomi, digitalisering, samt investering i sosial og menneskelig kapital. 

Målet med dette satsingsområdet er å fremme tiltak som støtter opp om bærekraftig utvikling og leveranse av offentlige tjenester, stimulere til økonomiske muligheter innenfor bio- og sirkulærøkonomi, digitalisering, samt investering i sosial og menneskelig kapital. 

- 63 millioner euro skal brukes for skape forståelse av dynamisk og moderniserende politikk, organisering av bærekraftige matkjeder, utnytting av den digitale revolusjon, samt økt innovasjon og investering i menneskelig og sosial kapital. 

63 millioner euro skal brukes for skape forståelse av dynamisk og moderniserende politikk, organisering av bærekraftige matkjeder, utnytting av den digitale revolusjon, samt økt innovasjon og investering i menneskelig og sosial kapital. 

Artikkel fokus
Marked