Potensialet i nye materialer kan utnyttes med risikokapital og forskning

Illustrasjonsbilde

Avanserte materialelaterte applikasjoner og produkter har et stort potensial i et marked som er forventet å tidoble seg i løpet av de neste tiårene. 

Samfunnet er sterkt påvirket av avanserte materialer og teknologier. Materialer har bidratt til å øke levestandarden, men nye utfordringer oppstår stadig og det samme gjør behovet for nye materialer og nye egenskaper. Det representerer et viktig element i den kommersielle suksessen til kommende industriprodukter og den europeiske konkurranseevnen. I rapporten From Advanced Materials Research to Innovation and Growth slås det fast at en systemisk tilnærming er nødvendig. Materialer må utvikles og brukes hele livssyklusen til de resulterende produktene og prosessene, samt tilsvarende råmaterialer og karbonavtrykk, mens teknisk effektivitet og økonomisk rasjonalitet fortsetter å være viktige problemer. Dette representerer en betydelig utfordring for politiske beslutningstakere som blir bedt om å gripe inn gjennom lovgivning og administrasjon: for eksempel forskningsfinansiering, teknologiske investeringer, regulering, og industripolitikk.

Teknologi og markedsvurdering

Teknologi og markedsvurdering kan være et verdifullt bidrag til utarbeidelse av fremtidig forskningspolitikk som er rettet mot teknisk effektivitet og økonomisk rasjonalitet, men som også tar hensyn til sosiale og økologiske konsekvenser av innføring av spesifikke teknologier og nye materialer. Det var i denne sammenheng rapporten Technology and market perspective for future value added materials ble publisert. Målet med rapporten er å gi et fremtidsperspektiv av markedssegmentene for verdiskapende materialer og å peke på ulike tekniske og økonomiske scenarier knyttet til potensiell fremtidig utvikling og bruk av nye materialer.

Tematisk ideverksted

I mars avholdet Europakommisjonen en ideverksted om tematikken, som rapporten From Advanced Materials Research to Innovation and Growth er et resultat av. Ideverkstedet samlet risikokapital (VC), private investorer og spesialister på forskningspolitikk, hvor målet var å gi innblikk i teknologidrevne investeringsstrategier og fremtidige markedsmuligheter for avanserte materialer og å angi ulike tekniske og økonomiske scenarier knyttet til deres potensielle utvikling og bruk.

Resultat

På ideverkstedet ble det konkludert med at nøkkelen til en vellykket risikokapital (VC)-investering er å finne en måte hvor det private VC-markedet, industri og offentlige myndigheter samarbeider for å redusere risikoen ved investering i avanserte materialer langs hele verdikjeden. Det er et sterkt behov for mer effektive forretningsmodeller i forskningsprosjekter og ledelse for bedre å takle risikopotensialet i ny teknologi og innovative produkter.
Deltakerne på ideverkstedet understreket det store markedspotensialet for avanserte materialelaterte applikasjoner og produkter. Markedet har potensial til å vokse mer enn 10 ganger i løpet av de neste tiårene. Imidlertid må ulike markedssegmenter og applikasjoner vurderes individuelt.
Fremtidig forskningspolitikk bør ikke bare være rettet mot teknisk effektivitet og økonomisk rasjonalitet. De sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvensene for innføring av spesifikke teknologier og nye materialer må også vurderes.

Artikkel fokus
Marked