Rapport: Autonome kjøretøy vil forandre urban mobilitet

Reshaping Urban Mobility with Autonomous Vehicles Lessons from the City of Boston

Rapporten er et sammendrag av funnene fra et treårig samarbeid mellom World Economic Forum og Boston Consulting Group (BCG) for å utforske hvordan autonome kjøretøy kan endre framtiden til urban mobilitet. De valgte å fokusere på dette fordi teknologien bak autonome kjøretøy, kombinert med nye forretningsmodeller, kan radikalt transformere både hvordan folk kommer seg rundt i byene, samt byene selv. Les om rapporten her.

«Mobility-on-demand» vil bli stadig viktigere i framtiden

Funnene tilbyr innsikt og veiledning for å hjelpe beslutningstakere og leverandører å endre mobilitetssystemer til nye versjoner som er tryggere, renere og mer inkluderende. En av de største funnene var at tilgjengelighetsmobilitet («mobility-on-demand») vil utgjøre én tredjedel av turer i Boston. I områdene rundt sentrum vil tilgjengelighetsmobilitet stort sett erstatte personlig bilbruk, mens det i byene vil erstatte både bil og offentlig transport som kan bli en utfordring med tanke på trafikkorker. 

Autonome kjøretøy kan føre til endrede bybilder

Samtidig vil autonome kjøretøys innvirkning på trafikk variere ut i fra nabolag og bli formet av rammevilkår. Rapporten melder om tre viktige funn når det kommer til trafikk. For det første vil kollektive autonome kjøretøy redusere antall kjøretøy i gatene og redusere samlet reisetid rundt i byen. For det andre vil kollektive autonome kjøretøy gjøre trafikken verre i sentrum, hovedsakelig fordi disse kjøretøyene vil bli valgt som substitutter for korte turer med kollektiv transport. For det tredje vil Boston kun ha behov for halvparten så mange parkeringsplasser. Dette presenterer en mulighet til å tenke nytt når det kommer til den overordnede utformingen av byens gater. 

Lokale myndigheter er viktige for å påvirke disse resultatene fordi de har mulighet til å implementere de riktige insentivene og rammevilkårene. De største effektene vil trolig komme fra prissetting basert på antall personer, hvor finansielle insentiver vil motvirke at kun én person sitter i ett kjøretøy. Dette tiltaket kan forbedre reisetid i byen med 15 %.

Samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv

Nøkkelen til suksessen i Boston var samarbeidende lederskap. Ordføreren, med hans transportavdeling og deres motparter på statlig nivå, jobbet sammen for å omfavne transformasjonsteknologi ved å ta i bruk Bostons svært innovative arbeidskraft innen software og robotikk. Myndigheter på statlig og lokalt nivå jobbet sammen med det private næringslivet for å finne løsninger på denne Industri 4.0-teknologien. Rapporten understreker at byer må utvikle en strategi for å bevege seg mot en integrert mobilitetsplattform. Det er viktig å begynne i det små, for å teste ut visse ideer og konsepter for å kunne bygge momentum. 

Muligheter og utfordringer

Forumet valgte dette samarbeidet med Boston for å forstå hvordan man skal bruke autonome kjøretøys voldsomme potensial for å generere sosial verdi. Konklusjonen er at byer, land og verden vil måtte ta i bruk et regelverk og en god styringsramme når det gjelder autonome kjøretøy for å unngå potensielle negative konsekvenser av teknologien. Med mer enn 100 pilotprosjekter på vei rundt om i verden, er lærdommene fra prosjektet i Boston betimelige og relevante. 

Autonome kjøretøy muliggjør den største endringen i urban mobilitet siden introduksjonen av bilen. Samtidig er de sosiale fordelene kun mulige dersom myndigheter forstår og implementerer de riktige rammevilkårene og strukturene.  

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Offentlig forvaltning