Rapport: Bruk av nanoteknologi innen fotonikk

Photonics

I juni 2017 ga Europakommisjonen ut åtte rapporter om nanoteknologi-landskapet i Europa. Rapporten som vises til her er en av disse, og tar for seg nanoteknologi innen fotonikk. Her kan du lese rapporten i sin helhet.

Nanoskalaeffekter påvirker fotonikk, for eksempel i overflatekvaliteten til bølgeledere og optiske fibre. Denne rapporten ser på forholdet mellom fotonikk og nanoteknologi og hvordan de kan forbedre hverandre.

Noen av viktigste bruksområdene er i skanning, dataoverføring, lagring, kommunikasjon og nettverk, skjermer, avansert belysning, fotoniske energisystemer, og lasersystemer. Nanoteknologi kan benyttes til å forbedre effektiviteten av disse, eksempelvis ved hjelp av nanobelegg.

Bilde@ Steve Jurvetson, Flickr

 

Artikkel fokus
Innovasjon