Rapport: Bruk av nanoteknologi innenfor IKT

Nano-IKT

I juni 2017 ga Europakommisjonen ut åtte rapporter om nanoteknologi-landskapet i Europa. Rapporten som vises til her er en av disse, og tar for seg nanoteknologi innenfor IKT. Her kan du lese rapporten i sin helhet.

Ved bruk av nye metoder og ny teknologi er hovedmålet for produsenter av tradisjonell IKT å lage mindre, raskere og bedre enheter. Redusert størrelse betyr at flere komponenter og flere funksjoner kan løses i en enhet. Hurtigere og bedre enheter er bygd med komponenter med bedre datahastighet og kapasitet. Bedre enheter kan også ha mulighet til å behandle og/eller lagre flere data. Tilknyttede mål er å minimere kostnader for materialer og produksjon, samt å optimalisere ytelsen eksempelvis ved å kontrollere oppvarming av komponenter. Nanoteknologi kan bidra til alle disse målene, og kan i fremtiden kanskje også endre hvordan IKT fungerer.

Bilde@U.S. Army illustration

Artikkel fokus
Innovasjon