Rapport: digital teknologi - en trussel og en mulighet

World Economic Forum

Rapporten The Digital Enterprise: Moving from experimentation to transformation fra 2018 er utgitt av World Economic Forum i samarbeid med Bain & Company. Den tar for seg muligheter og utfordringer bedrifter står overfor når det gjelder ny digital teknologi.

Rapporten er en praktisk guide for hvordan bedrifter best kan evne å gjennomføre en vellykket digital transformasjon. Rapporten finner at måten mennesker reagerer og interagerer med teknologi er vel så viktig som selve teknologien i seg selv. Kombinasjonen av disse to aspektene er årsaken til at digital teknologi er så disruptiv, i følge World Economic Forum.

Forbrukere baner vei

Digital teknologi har eksempelvis muliggjort delingstjenester som Uber og Airbnb. Det interessante med disse delingstjenestene er hvordan forbrukerne har omfavnet tjenestene, som eksempelvis at de er villige til å sitte på i bilen til totalt fremmede eller bo i fremmedes hjem. E-handel har ikke bare endret måten vi handler på. Forbrukerannmeldelser og andre former for vurderinger på nettet har i mange tilfeller erstattet den «pålitelige» butikkinnehaveren. Det er imidlertid ikke bare forbrukervirksomheter som har opplevd et skifte i møte med digital teknologi. Også andre typer bedrifter må legge om sin virksomhet for å møte kundens behov. Bedrifter møter økt konkurranse og krav til hurtig tilpasning til nye markeder og modeller som følge av digital teknologi. Samtidig gir digital teknologi et incentiv til økt fokus på innovasjon og verdiskaping i fremtiden. Digital teknologi oppleves dermed både som en mulighet og som en trussel for virksomheter og bedrifter. Denne dualiteten har i løpet av de ti siste årene skapt nye bedrifter, samtidig som andre har forsvunnet.

Fra idé til gjennomføring

De fleste etablerte bedrifter jobber i dag strategisk med innovasjon og digitalisering. Gode ideer sprer seg raskt ved hjelp av teknologi, og både små og store bedrifter er nødt til å endre seg raskt skal de beholde sin konkurransekraft. Det virkelig utfordrende i det digitale kappløpet er imidlertid å gjøre en god ide skalerbar, integrere den på tvers av virksomheten slik at det utgjør en forskjell og omfavne nye måter å jobbe på. Det er med andre ord utfordrende å gå fra en idéfase til en gjennomføringsfase. Digitalisering er ikke en oppgave teknologi i seg selv kan løse alene. Ledere og ansatte spiller også en viktig rolle i prosessen. Digitaliseringsprosesser må således være forankret i virksomheten og ha et klart forretningsmål. Et annet viktig aspekt knyttet til digitalisering er viljen til å prøve og feile. En slik måte å arbeide på fører til raske læringsprosesser og sikrer verdiskaping på lang sikt. Ved å omfavne en slik tankegang vil bedrifter i større grad lykkes enn ved tradisjonelle strategiprosesser som gjerne tar lang tid.

Rapporten i sin helhet kan du lese her

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked