Rapport: Fremtidige scenarioer til hjelp for omstilling i IU-industrien

World Economic Forum

«Future Scenarios and Implications for the Industry» er en rapport fra World Economic Forum. Rapporten fokuserer på at den fjerde industrielle revolusjonen har transformert mange industrier, men mangelen på omstilling i infrastruktur og urban utvikling (IU) industrien har ført til at produktiviteten har stagnert.

Til tross for at IU-industriens kjerne - ingeniør- og byggesektoren - alene står for mer enn 6 % av global BNP og sysselsetter mer enn 100 millioner mennesker, fører en negativ oppfatning av industrien til at det er vanskelig å tiltrekke seg nødvendig talent. Videre bruker mange selskaper i industrien fortsatt manuelle metoder, tilbyr tradisjonelle produkter og tjenester, samt opererer i henhold til etablerte praksis- og forretningsmodeller. Det er dermed et stort behov for omstilling. Operatører langs hele verdikjeden må forberede seg strategisk og ta de riktige valgene for å kunne klare å blomstre blant forstyrrelsene megatrendene kan skape. 

World Economic Forum og Boston Consulting Group satte dermed i gang «Shaping the Future of Construction»-initiativet og arrangerte seminarer med representanter fra ledende IU-selskaper, industriforeninger, myndigheter og akademia. Formålet var å utvikle scenarioer som kunne analysere hvordan flere av dagens megatrender som klimaforandringer og ressursmangel kan føre til ulike versjoner av fremtidens verden.

Scenarioene skildrer tre ekstreme, dog mulige, versjoner av fremtiden. Disse er ikke spådommer om fremtiden, men skal vise et bredt spekter av mulige fremtider som IU-industrien kan forberede seg på. Scenarioene foreslår seks felles, transformative avgjørelser som IU-selskaper burde ta for å forbli relevante: (i) tiltrekke nytt talent og bygge opp nødvendige ferdigheter, (ii) integrere og samarbeide på tvers av IU-industriens verdikjede, (iii) tilegne seg avanserte teknologier på en større skala, (iv) maksimere bruken av data og digitale modeller gjennom prosesser, (v) gjennomgå eksisterende produktporteføljer og ta i bruke nye forretningsmuligheter, og (vi) muliggjøre ledelsesendringer og omstillingsevne. Rapporten kommer videre med en utforskning av avgjørelsene og foreslår spesifikke skritt for å møte de kommende utfordringene. 

Å lage disse scenarioene vil hjelpe beslutningstakere å forstå de ulike måtene dagens trender kan utspille seg i fremtiden. Industriens beslutningstakere burde bruke disse scenarioene og anbefalingene basert på tilsvarende transformative avgjørelser som et grunnlag for å lage strategier for å forberede seg på fremtiden. Ettersom tiden går og retningen av fremtidige utviklinger blir mer tydelige, kan beslutningstakere finpusse planene deres som følge av dette.

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Offentlig forvaltning