Rapport: Mange potensielle bærekraftige bruksområder for blockchain

Building Block(chain)s for a Better Planet

Rapporten er en del av World Economic Forums «Fourth Industrial Revolution for the Earth»-prosjekt. Eksperter innen miljø og teknologi lager en serie artikler for å illustrere potensialet til Industri 4.0-innovasjoner og mulighetene de gir når det gjelder miljøutfordringer. Les mer om rapporten her

Det 20. århundret var vitne til ekstraordinær økonomisk vekst og sosial utvikling. Samtidig har det ført til at vi nå står overfor store forandringer i jordens naturlige systemer. Disse utfordringene sammenfaller dog med en tid fylt av nytenkende innovasjon, teknisk forandring og global samhandling. I følge rapporten har blockchain potensialet til å endre hvordan mennesker samhandler. 

Blockchain er et desentralisert elektronisk regnskapssystem som lager en kryptografisk sikker og uforanderlig dokumentasjon over enhver transaksjonsverdi. Dette kan være penger, varer, eiendom, arbeid eller stemmer. Verifikasjon av transaksjoner oppnås av at deltakerne godtar endringer med hverandre, noe som gjør en tredjepart overflødig. 

Rapporten har kommet frem til at det er mulig å utnytte blockchain til å adressere seks av de mest pressende miljøutfordringene: klimaforandringer, naturkatastrofer, tap av biologisk mangfold, forurensing av hav, luftforurensing og vannmangel. Det er videre identifisert mer enn 65 eksisterende og kommende bruksområder for blockchain når det kommer til miljøet. Blockchain har mulighet til å skape nye løsninger gjennom såkalt «game changers», slik som mer transparente verdikjeder, nye kilder til bærekraftig finans, samt transformere karbonmarkeder. 

Det er dermed tydelig at mulighetene for å utnytte blockchain for å oppnå bærekraftige løsninger er mange. Samtidig kommer det frem av rapporten at det er nødvendig med en fornuftig og strukturert tilnærming for å hjelpe brukere å vurdere om og hvordan de skal anordne blockchain for å levere nye miljøløsninger. Blockchain kan med andre ord ikke brukes til alt. 

Det er store forventninger når det kommer til blockchain, men rapporten understreker at det er potensielle uforutsette konsekvenser dersom man ikke tar hensyn til utfordringene. Teknologibarrierer, implementeringsutfordringer, sikkerhetsrisiko, juridiske og regulatoriske utfordringer, kompatibilitetsutfordringer samt energiforbruk er områder hvor interessenter må jobbe sammen for å utvikle løsninger som er effektive, holistiske og relevante.

Artikkel fokus
Innovasjon