Rapport: De nordiske landene i grønn omstilling

Illustrasjonsbilde

Nordisk ministerråd har gitt ut en rapport som tar for seg strategiske anbefalinger for det nordiske miljø- og klimasamarbeidet frem mot 2030. Forfatter av rapporten er Tine Sundtoft. 
 

De nordiske landene har gjennom flere tiår samarbeidet om miljø- og naturbeskyttelse i Norden. Denne rapporten legger frem anbefalingene fra en ekstern strategisk undersøkelse over det fremtidige potensialet for det offisielle nordiske miljø- og klimasamarbeidet. Dette gjøres innenfor rammene til Nordisk ministerråd for miljø og klima.
 

Anbefalingene peker på muligheter for, og hvordan samarbeidet kan utvikle seg til å bli enda mer relevant og konkret virke som en drivkraft for den grønne omstillingen. Disse anbefalingene knytter seg til fem overordnende områder. Dette er områder hvor det nordiske miljø- og klimasamarbeidet bør gjøre seg tydelig gjeldende: konkrete løsninger for grønn omstilling, mobilisering av nøkkelaktører, finansiering av grønn omstilling, internasjonalt samarbeid, samt tilpasning til klimarelaterte endringer. 
 

Hele rapporten kan leses her. 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning