Rapport: Ti nye teknologier for havsektoren

Infographic: How is research tackling the need for cost reduction and reliability of ocean technologies  ©European Union, 2018

Denne rapporten analyserer ti fremtidige teknologier som kan generere energi fra havstrømmer og bølger.

Rapporten tar for seg en rekke innovasjoner som kan hjelpe å bringe havenergi ut på markedet. Rapporten beskriver fremdriften innenfor de ti havenergisektorene, fordeler, teknologiske begrensninger, samt deres TRL.

Energi fra havstrømmer

  • Den første generasjonen av tidevannsenergiomformere leder an. De har nå nådd det pre-kommersielle stadiet med den totale installerte kapasiteten på rundt 12MW (i Europa) med en utviklingshastighet rundt middels
  • Flytende tidevannsenheter krever ikke tungt og kostbart fundament. Hastigheten for teknologiutviklingen er middels/rask (betyr mellom 5 til 15 år), med noen flytende tidevannsplattformer allerede på et med avansert stadium
  • Tredje generasjon tidevannenergiomformere henter energi fra tidevannsstrømmer eller havstrømmer ved hjelp av blant annet seil eller simulerte fiskesvømmingsbevegelser. Utviklingshastigheten er her middels/rask og påvirkes av utvikling av materialer og tilhørende teknologi

Bølgekraft

  • Tilgjengeligheten av testanlegg og nye beregningsverktøy gjør forskningen mer tilgjengelig og åpner for nye muligheter som fører til en ny tilnærming til den første generasjonen av bølgeenergikonsepter
  • Fremgangen innen kunstig intelligens og algoritmer gir muligheter for utvikling av mer effektive design. Utviklingshastigheten er middels/lav
  • Nye bølgeenergikonsepter utnytter materialets fleksibilitet og vannpartiklenes omløpshastighet for å konvertere bølgekraft til elektrisitet. De er fremdeles i de tidlige faser av utviklingen, uten noen enheter faktisk installert i havet, og den maksimale effektverdien for enheten er ennå ikke identifisert

Konklusjoner og anbefalinger for videre arbeid

En integrert systemtilnærming er nødvendig for å utvikle vellykkede marine energisystemer. Derfor anbefales det samarbeid med industrien og utstyrsprodusenter allerede i tidlig utviklingsfase.

Overførbarheten til løsninger fra andre sektorer, samt utvikling av ny teknologi og materialer kan påvirke utviklingshastigheten for fremtidige teknologier innenfor havenergiområdet.

Virkningen av fremtidige nye teknologier bør sees i konteksten av prioriteringene for havenergisektoren som er identifisert gjennom Ocean Energy Roadmap og SET-Plan Implementation Plan.

Les hele rapporten.

Bilde © European Union 2018

Artikkel fokus
Innovasjon