Storbrittania forbyr fossildrevne biler for bedre luft

illustrasjonsbilde

Storbrittania følger Frankrikes forpliktelse til å ta forurensende kjøretøy av veien grunnet effekten den dårlige luftkvaliteten har på folks helse.

Ministrene mener at dårlig luftkvalitet utgjør den største miljørisikoen for folkehelsen i Storbritannia.

Frankrike forbyr salg av bensin- og dieseldrevne biler i 2040

Frankrike vil avslutte salget av bensin- og dieseldrevne biler innen 2040 som et av flere tiltak i en ambisiøs plan for å oppfylle sine mål i Paris-klimakonvensjonen. Kunngjøringen kom en dag etter at Volvo sa at de kun ville produsere elektriske eller hybridbiler fra 2019.

Følger etter for bedre luft

Storbritannia skal forby alle nye bensin- og dieseldrevne biler og varebiler fra 2040. Dette er grunnet økt frykt for at høye nivåer av nitrogenoksid utgjør en stor risiko for folkehelsen. "Dårlig luftkvalitet er den største miljørisikoen for folkehelsen i Storbritannia" sa en talsmann for regjeringen. Storbritannias luftkvalitetspakke inneholder også 1 milliarder pund til ultra-lave-utslippskøretøy, inkludert investering på nesten 100 millioner pund i Storbritannias ladingsinfrastruktur og finansiering av plug-in bil-ordninger. Rapporten vil også inkludere et grønt bussfond for lavkolsyre, 1,2 milliarder pund for sykling og turgåing og 100 millioner pund for å bedre luftkvaliteten på veiene.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning