Tyskland setter inn giret på elektriske biler

Illustrasjonsbilde

Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland. 

De siste årene har fossilt drivstoff fått økende negativ oppmerksomhet og folk har i større grad fått øynene opp for elektriske biler. Spesielt har dette fått økt fokus de siste månedene etter at Storbritannia og Frankrike annonserte sine planer om å fase ut forbrenningsmotorer over de neste tiårene, kombinert med at Volvo annonserte at de fra 2019 bare kommer til å produsere elektriske og hybridbiler. I Tyskland har debatten fått et høyere trykk etter "Dieselgate" skandalen i Volkswagen, som blant annet har resultert i at byer som Stuttgart, München og Dusseldorf nå diskuterer å forby dieselbiler allerede fra neste år. 

Den tyske regjeringen har blant annet igangsatt kjøpsinsentiver for å øke salget av elektriske biler, og opplyser om et sterkt fokus på å bygge ut ladenettverket i landet. 

Dette kommer også frem i det tyske folket hvor en studie har vist at interessen for å kjøpe dieselbiler har falt fra 31% til 18% på to år. Den samme studien viste også at 55% av respondentene er interesserte i å kjøpe en elektrisk bil. Foreløpig klarer derimot ikke teknologien å leve opp til forventningene til de tyske bileierne og bare 5% oppga at de har planer om å bytte til en elektrisk bil. Derfor kan det se ut som at hybridbiler foreløpig er beste alternativ, noe som viser seg gjennom markedsandelen til hybridbiler som har økt fra 6% til 15% siden 2013. 

 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning