Agenda og kalender

Her vil du finne kommende arrangementer, både fra Horizon South Norway, men også andre arrangementer som er relevante for nettverket og våre satsingsområder.

Mai, 2017

HSN-event; Idéverksted om migrasjon

31. mai kl 09-12, UiA campus Kristiansand, Møterom B1 002

Hvordan kan flyktninger raskere integreres og bli en ressurs for samfunnet? Hvordan løser vi utfordringer med språkopplæring? Hvordan kan vi unngå radikalisering? 
På idéverkstedet ønsker vi å samle næringsliv, studenter, forskere, frivillighet og offentlig sektor for å drøfte mulige løsninger på utfordringene, med mål om samarbeid og utvikling av nye prosjekter.

Har du lyst til å være med? Meld deg på innen 28. mai til ka@south-norway.no