Prosjekter

[Horisont 2020] Oasis LMF-systemet tilbyr en standardisert risikovurderingsprosess som kan vurdere potensielle tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av modellerte scenarioer.
CIRCWASTE er et syvårig LIFE IP-prosjekt som fremmer effektiv bruk av materialstrømmer og nye avfalls- og ressursforvaltningskonsepter.
[Horisont 2020] FAirWAY-prosjektet skal identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som øker bærekraftig utvikling i landbruket.
[Horisont 2020] PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
[Horisont 2020] CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
[Horisont 2020] UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens. 
[Horisont 2020] VISCA-prosjektets hovedmål er å gjøre sør-europeisk vinsektor motstandsdyktig mot klimaendringer.
[Horisont 2020] CLARA-prosjektet skal illustrere fordeler og den økonomiske verdien av gode klimatjenester (CS) ved kortsiktige klimaendringer og klimavariabilitet. 
[Horisont 2020] Urban GreenUP skal med en skreddersydd metodikk støtte renaturering av byområder som vektlegger reduksjon av klimaforandringer og effektiv vannforvaltning. 
[Horisont 2020] CONNECTING Nature skal posisjonere Europa som en global leder innen innovasjon og implementering av naturbaserte løsninger.
[Horisont 2020] GROW GREEN-prosjektet skal demonstrere naturbaserte løsninger i sju byer. Metodikken vektlegger kostnadseffektive og smarte løsninger på urbane utfordringer.