Prosjekter

[Erasmus+] Hvordan kan man styrke elevers muligheter til å bestå skoleløpet og forhindre frafall?
[European Regional Development Fund (ERDF)] Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og skifte folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Å gjøre et område energieffektivt er ikke lett. Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?
[European Regional Development Fund (ERDF)] Wales har blitt en ledende region innen energikilder med lavt karbonutslipp. Et av verktøyene innenfor dette har vært SEREN-prosjektet.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Hvordan kan man jevne ut fordelingen av forskning og innovasjon i Østersjøen og samtidig øke den industrielle innovasjonen i regionen?
[European Regional Development Fund (ERDF)] Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Hvordan kan man sikre at nyoppstartede teknologivirksomheter blir levedyktige utenfor oppstartsboblen? Portugisiske TecBIS mener de har funnet svaret!
[European Regional Development Fund (ERDF)] Hvordan kan Europas aldrende befolkning bo lenger hjemme og samtidig være sikre på at de får den hjelpen de trenger?
CityScope redskapet kan løse mange problemer. I Hamburg tok de det i bruk for å inkludere befolkningen i plassering av boliger for asylsøkere.
[European Regional Development Fund (ERDF)] I Tampere har man bygget et unikt nettverk som tilbyr ekspertise, tjenester, verktøy og tilgang på utstyr innen 3D-printing.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
Prosjektet Smart Blue Regions ønsker å heve kapasiteten i Østersjø-regionen for å implementere forsknings- og innovasjonsstrategier for smart spesialisering.