Prosjekter

[Horisont 2020] MeBeSafe er et Horizon2020-prosjekt og mottatt 7,1 millioner euro av Europa-kommisjonen.
[Interreg] Prosjektet skal hjelpe start up-bedrifter i Norge, Sverige og Danmark med å vokse. Løsningene vil være basert på  IT, mobilteknologi og life science.
[FP7] Den økende andelen fornybar energi er en stor utfordring for effektiv styring av distribusjonsnettene.
[FP7] ENSEA har som mål å øke konkurransekraften til forskningsdrevne energiklynger gjennom bedre samordning og utnyttelse av forskning.
[Horisont 2020] Et av prosjektets mål er å gi lokale og regionale myndigheter et innovativt, tverrfaglig, "open source" geodesign-beslutningsstøttemiljø (GDSE) utviklet og implementert i levende laboratorier i seks storbyområder.
[Horisont 2020] FORCE-prosjektet har som overordnet mål å arbeide mot en sirkulær økonomi.
[Interreg Sverige-Norge] ecoINSIDE ska bidra till grønn vekst ved å stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid.
[FP7] INSPIRE-Grid-prosjektet har som mål å styrke interessenters deltakelse i utviklingen av fremtidige nettinfrastrukturer.
FloTEC-prosjektet vil demonstrere potensialet for flytende tidevannsstrømsturbiner for å gi lav pris og høyverdig energi til det europeiske rutenettet.
[Horisont 2020] CIRC-PACK-prosjektet vil skape nedbrytbar plast ved hjelp av alternative og biobaserte råvarer.
[FP7] Formålet med SubCoast er å utvikle en tjeneste for å overvåke omfanget av og innvirkningen av nedbør i de kystnære delene av lavlandet.