AGFORWARD - Bærekraftig skogslandbruk

Prosjektakronym
AGFORWARD

AGForward (AGroFORestry that Will Advance Rural Development) var et FP7-prosjekt som ble avsluttet i utgangen av 2017. Målet var å promotere hensiktsmessig praksis innen skogslandbruk som forbedrer bærekraftig, rural utvikling. Prosjektet var et samarbeid mellom to internasjonale institusjoner, 23 universiteteter samt forsknings- og landbruksorganisasjoner fra hele Europa over en fireårs periode.

Skogslandbruk er en praksis for å bevisst integrere treaktig vegetasjon som trær eller busker med avling- og/eller dyresystemer for å dra nytte av de økologiske og økonomiske interaksjonene som fremkommer. Eksisterende forskning indikerer at passende anvendelse av prinsipper og praksis innen skogslandbruk er viktig for å hjelpe EU å oppnå mer bærekraftige metoder når det kommer til mat- og fiberproduksjon som gir fortjeneste til bønder og genererer miljøfordeler. 

Prosjektets målsetting var å øke forståelsen av eksisterende, samt ny, omfattende og intensiv skogslandbruk-systemer i Europa. Videre skulle det identifisere, utvikle og demonstrere innovasjoner for å bedre fordelene av økosystemtjenester og levedyktigheten til skogslandbruk-systemer gjennom bruk av deltakende forskning. Prosjektet skulle utvikle bedre tilpasset design og praksis for de forskjellige jord- og klimaforholdene i Europa, i tillegg til å promotere en bred innføring av bærekraftige skogslandbruk-systemer. 

Ved å ta i bruk bioøkonomiske modeller ville AGForward evaluere og tilpasse innovasjon for å forbedre økosystemtjenester og forretningsmessig lønnsomhet på en gård- og landskapskala i Europa. Gjennom eksisterende europeiske forum, som for eksempel European Agroforestry Federation, ville prosjektet implementere et informativt og effektivt formidlingsprogram som er til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.

 

Les mer om AGForward og skogslandbruk på prosjektets hjemmeside.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€8 009 806
EU-tilskudd
€5994766
Kontakt prosjekt

Zoe Janes

+44 1234750111