AQUAEXCEL2020 - infrastruktur for fremragende forskning innen akvakultur

Prosjektakronym
AQUAEXCEL2020

AQUAEXCEL2020, et Horisont 2020 finansiert prosjekt, skal støtte bærekraftig vekst innen akvakultur i Europa.

Prosjektet er en videreføring av AQUAEXCEL, og omfatter 39 europeiske forskningsanlegg hvor det arbeides for integrering og standardisering av verktøy for forskning innen akvakultur. Forskningsanleggene varierer, og dekker alle relevante vitenskapelige felt innen forskning og innovasjon, som genetikk og teknologi, patologi, fysiologi og ernæring. Prosjektet skal bygge videre på resultatene fra AQUAEXCEL ved å etablere en helhetlig portal hvor offentlige og private aktører innen havbruk vil få tilgang til harmoniserte tjenester og ressurser. Slik forskningsinfrastruktur vil legge til rette for at aktører fra ulike land kan få tilgang til forskning som i utgangspunktet ikke er tilgjengelig i deres eget hjemland. AQUAEXCEL2020 skal også støtte og gjennomføre forskning, samt legge grunnlaget for et europeisk innovasjonssystem innen akvakultur fra grunnforskning til anvendt vitenskap. Det skal etableres standardiserte retningslinjer og nye verktøy for forskning innen akvakultur, inkludert e-infrastruktur som støtter både faktiske og virtuelle forskningseksperimenter. Prosjektet skal også gi opplæring til forskere, teknisk personale og aktører innen industrien internasjonalt.

Prosjektets fulle navn er AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European fish research towards 2020

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€9 708 867
EU-tilskudd
€9708867
Kontakt prosjekt

Koordinator: 

Dr. Marc Vandeputte,

National Institute for Agricultural Research

marc.vandeputte@inra.fr