Arctic Impact on Weather and Climate

Prosjektakronym
Blue-Action

Blue-Action-prosjektet skal gi grunnleggende og empirisk begrunnet vitenskap som kvantifiserer og forklarer rollen som klimaendringer i Arktis har på vær og klima på den nordlige halvkule. 

For å oppnå dette skal prosjektet innta en tverrfaglig tilnærming og bygge vitenskapelig forståelse for arktisk klima, vær og risikostyring - noe som skal føre til bedre design av tjenester. Prosjektet ønsker å legge frem innovative, statistiske og dynamiske måter å forutse vær- og klimaytterpunkter. Videre ønsker prosjektet å samarbeide med brukere for å kartlegge eksisterende kunnskap om tverrsektorielle konsekvenser og sårbarheter, samt å teste ut hvordan man kan skape et optimalisert observasjonssystem for ulike modelleringsprogrammer. Gjennom robust og pålitelig varsling, vil meterologiske tjenester kunne levere skreddersydde prediksjoner og råd. 

Les mer om Blue-Action her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€8 103 125
EU-tilskudd
€7500000
Kontakt prosjekt

Steffen M. Olsen (DMI) smo@dmi.dk

Tags