BANOS CSA - felles forsknings- og innovasjonsprogram i Østersjø- og Nordsjøregionen

Prosjektakronym
BANOS CSA

BANOS CSA skal etablere et felles forsknings- og innovasjonsprogram i Østersjø- og Nordsjøregionen. 

Felles forsknings- og innovasjonsprogram

Prosjektet skal skape de nødvendige forutsetningene for varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeid i Østersjø- og Nordsjøregionen. Dette skal prosjektet gjøre ved å utarbeide et rammeverk for lansering av et felles forsknings- og innovasjonsprogram for de to områdene. Prosjektets konsortium er koordinert av BONUS, det pågående TFEU Art. 185 initiativet, og representerer de ledende forsknings- og innovasjon fondene til EU-landene i de tilknyttede statene rundt Østersjøen og Nordsjøen. 

Felles forpliktelse

Disse statene har allerede uttrykt sin politiske og økonomiske forpliktelse til å skape et felles transnasjonalt forsknings- og innovasjonsprogram som støtter bærekraftig blå vekst i og rundt de to sammenhengende nord-europeiske havområdene. Prosjektet har meislet ut fem arbeidspakker. Tre av disse bygger på det fremtidige programmet: 

  • WP1 - strategisk forsknings- og innovasjonsagenda
  • WP2 - mekanismer og instrumenter for implementering
  • WP3 - solid kommunikasjon, formidlings- og engasjementsstrategier og plattformer

Et utvalg av gjensidig sammenkoblede oppgaver som gjøre det mulig for ny forskning og innovative program å levere positiv effekt, er inkludert i den fjerde arbeidspakken (WP4). Endelig er styrings og administrasjonspakken (WP5) utformet for å muliggjøre planene ved å unngå at aktørene blir hindret av kompleksiteten i arbeidsplanene eller mangfoldet i konsortiet. Resultatene av BANOS CSA skal sikre at det fremtidige felles programmet oppnår høy grad av vitenskapelig, administrativ og finansiell integrasjon, samt genererer sterk europeisk merverdi og effekt.

 

Prosjektets fulle navn er Towards the joint Baltic Sea and the North Sea research and innovation programme.

Les mer om prosjektet her.

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 144 811
EU-tilskudd
€2715999
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator:

Dr. Andris AndrusaitisBANOS CSA Coordinator

banoscsa@bonuseeig.fi