BASE-Platform - innovativ tjeneste for batymetriske data avledet fra satellitt

Prosjektakronym
BASE-Platform

BASE- Platform er et Horisont 2020 prosjekt som ble avsluttet i november 2017.

Prosjektet handlet om å tilby en innovativ tjeneste for satellitt-avledede batymetriske data til et bredt spekter av brukere gjennom en kommersiell serviceplattform. Batymetri er måling av dybden i innsjøer og hav, og kan til dels sammenliknes med undervannstypografi. Havområder i EU og resten av verden har tidligere enten ikke vært kartlagt med tilstrekkelig nøyaktighet eller dataene har vært utdaterte. Oppdaterte batymetri-data er avgjørende for flere ulike formål, som navigering, havn og offshore konstruksjon, sikkerhet, kystsonestyring, fiske, cruise og turisme. Dataene er dermed nødvendige for en rekke ulike fragmenterte brukergrupper.

Serviceplattformen ble skreddersydd forbrukernes behov og skulle sikre en bred tilgang på data. Innholdet i serviceplattformen ble ventet å påvirke dagens marked, undersøkelsesmetodikk og hvordan batymetri-data kan gjøres tilgjengelig. Prosjektet fokuserte på batymetri-data avledet av satellitt for å utvikle en innovativ, rask og kostnadseffektiv tilnærming for å bøte på problemet med mangelfull data og gjøre den tilgjengelig. De økonomiske fordelene ved prosjektet ble vurdert gjennom forretningsanalyse og modeller. Resultatene ble formidlet gjennom ulike initiativ for å øke bevissthet og nå ut til flere potensielle brukergrupper.

Les mer om prosjektets resultater

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 222 395
EU-tilskudd
€1781326
Kontakt prosjekt