Beneffice - kartlegging av energikonsum ved hjelp av moderne teknologi.

Prosjektakronym
Beneffice

Beneffice er et Horisont 2020- finansiert prosjekt med fokus på å stimulere forbrukere til å bli mer energieffektive hjelp teknologi. 

Nytt økosystem for energibesparelse

Beneffice skal redusere mengden energi som går til spille ved bred stimulering ulike forbrukertyper i energimarkedet. Et nytt økosystem vil bli utviklet som vil muliggjøre og stimulere til besparelser innen energiforbruk. Økosystemet skal utnytte mulighetene som ligger i IoT (Internet of Things), lave kostnader, «plug-and-play-and-forget»-enheter, energidisponering, samt en nyskapende tilnærming til belønning basert på en alternativ monetær valuta, for å endre forbrukernes energikonsum. 

Adferdsmodell for å kartlegge energikonsum

«Plug-and-play-and-forget»- enhetene vil, på en nøyaktig måte, fange opp energikonsumenters bruksmønstre for hvert elektrisk apparat og for hver individuelle bruker. En adferdsmodell skal benyttes for å korrelere disse mønstrene med optimale, tilpassede nivåer, sosiale profiler og egenskaper, inkludert sosiale, økonomiske og geografiske energiforbruks-kontekster. På denne måten skal prosjektet estimere optimal forbrukeradferd for å redusere sløsing med energi, samt øke andelen fornybare energikilder i energimiksen. 

 

Prosjektets fulle navn er Energy Behaviour Change driven by plug-and-play-and-forget ICT and Business Models focusing on complementary currency for Energy Efficiency for the Wider Population.

Les mer om prosjektet her.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€27 322 504
EU-tilskudd
€2021502
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator

Anastasia Garbi, European Dynamics

anastasia.garbi@eurodyn.com