BIOMETAL DEMONSTRATION PLANT FOR THE BIOLOGICAL REHABILITATION OF METAL BEARING-WASTEWATERS

Prosjektakronym
BioMetal Demo

Et av dagens største miljøproblem er tungmetallsforurensing. BioMetal Demo ønsker å teste nye bioteknologier for å løse problemet.

Gjennom utviklingen av to pilotanlegg som skal implementeres i to metallforurensede industrier vil prosjektet demonstrere muligheten for anvendelse av nye bioteknologier for behandling av forurenset avløpsvann. Pilotanleggene skal testes ut i et gruvedriftsselskap og et elektroselskap.

Optimalisere teknologier

Dagens teknologi i forurensende industrier for behandling av metall møter ikke målene som er satt av EU for reduksjoner av metallkonsentrasjon. På grunn av dette vil prosjektet evaluere nye teknologier som tar bedre fatt på problemet. Gjennom denne evalueringen vil prosjektet velge ut en optimalisert bioprosess eller synergi av to integrerte bioprosesser for å designe og bygge de to demonstrasjonspilotene.

Fordelene for relaterte industrier

Avslutningsvis vil prosjektet gjøre en økonomisk, samfunnsmessig og teknisk analyse av fordelene med denne typen behandling av metallforurenset industrielt avløpsvann for tilsvarende og relaterte industrielle sektorer i EU. 

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 328 869
EU-tilskudd
€2897706
Kontakt prosjekt

CONTACTICA S.L.

CALLE CANCHAL 8 LOCAL 3
28021 MADRID
Spain

Administrative contact: Manuel Roman
Tel.: +34 915056873