BioMonitor - overvåking av bioøkonomi i EU

Prosjektakronym
BioMonitor

BioMonitor er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som løper til 2021. Prosjektet skal etablere et bærekraftig rammeverk for statistikk og modellering innen bioøkonomi. 

På grunnlag av dagens mangel på informasjon og statistikk på fremvoksende innovative biobaserte industrier, vil rammeverket BioMonitor utvikler gjøre det mulig for ulike aktører å overvåke og måle bioøkonomien og dets økonomiske, miljømessige og sosiale innvirkninger i EU som helhet og EUs medlemsland. 

Prosjektet jobber med tre ulike tilnærminger:

  • Bruke nye og forbedrede datasett for å lukke observerte hull i måling av bioøkonomi.
  • Forbedre eksisterende modelleringsverktøy som veileder industrien og beslutningstakere når de definerer langtidsstrategier. 
  • Opprette en interessentplattform og treningsmoduler for å validere og formidle data og modelleringsrammen utviklet av BioMonitor-prosjektet.

Konsortiumet bak BioMonitor består av 18 partnere fra 10 ulike land, og inkluderer universiteter, statistiske og standardiseringsinstitutter i tillegg til konsultentvirksomheter og datamodelleringseksperter. 

Prosjektets fulle navn er BioMonitor: Monitoring the Bioeconomy 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 983 857
EU-tilskudd
€5983857
Kontakt prosjekt

Vennligst se BioMonitors nettside her.