Blue-Action - tverrfaglig samarbeid for forbedrede prognoser av arktiske klimaforandringer

Prosjektakronym
Blue-Action

Blue-Action skal aktivt forbedre evnen til å beskrive, modellere og forse arktiske klimaforandringer og dets påvirkning på klimaet, vær og ekstreme værtilstander i den nordlige halvkule, samt å levere klimatjenester av kvalitet til fordel for samfunnet. 

Blue-Action er finansiert under Horisont 2020, og skal gjennom en tverrfaglig tilnærming gi en bedret forståelse av arktisk klima og vær. Dette gjøres i samarbeid med forskere og nøkkelaktører med kunnskap om innvirkning av ekstremvær og farlige hendelser, med formål om sammen å lage bedre tjenester. 

Tverrfaglig samarbeid som brobygger

Broen mellom den vitenskapelige tilnærmelsen og nøkkelaktørene skal bygge på innovative statistiske og dynamiske tilnærmelser for å kunne forutsi vær og ekstreme klimatiske hendelser. Modellering og varslingskapasitet vil bli styrket gjennom først å målrette seg mot lavere breddegrad, oseaniske og atmosfæriske drivkrefter for regionale arktiske endringer, og deretter arktiske konsekvenser for klima og værekstremiteter på den nordlige halvkule.

Observasjonssystemer for ulike modelleringsapplikasjoner

Koordinerte flermodelleksperimenter vil være nøkkelen for å teste nye konfigurasjoner med høyere oppløsning. Innovative metoder for å redusere prognosefeil og avanserte metoder for å forbedre opptaket av nye observasjoner av Jorden er planlagt. Blue-Action-prosjektet skal dermed vise hvordan slike opptak kan bidra til å skape bedre optimalisert observasjonssystemer for ulike modelleringsapplikasjoner. 

Realistisk representasjon av oppvarmingen i Arktis

Den forbedrede robuste og pålitelige prognosen kan hjelpe meteorologiske- og klimatjenester til bedre å levere skreddersydde anslag og råd, inkludert sesongbetonte og uvanlige sesongmessige tidsskalaer, og vil ta hensyn til Arktisk klimaforutsigelser utover sesongene og til telekonneksjoner over den nordlige halvkule. Gjennom dette vil prosjektet bidra til å forbedre klimamodeller slik at de vil representere oppvarmingen av Arktis på en realistisk måte og adressere innvirkningene på regionale og globale atmosfæriske og havsirkulasjoner. 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€8 103 125
EU-tilskudd
€7500000
Kontakt prosjekt

Koordinatorgruppen v/ Steffen M. Olsen: smo@dmi.dk 

Tags