Blue Iodine II - Et kosttilskudd basert på tang skal løse jodmangelen blant Europas befolkning

Prosjektakronym
Blue Iodine II

Det EU-finansierte Blue Iodine II-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd (Iodobem) som er basert på tang. Tilskuddet er spesielt tilpasset de gruppene som er mest utsatt for å utvikle jodmangel: barn i alderen 7-14 år, gravide/ammende og eldre.

Europa er den regionen i verden med høyest forekomst av jodmangel. Markedet for jodprodukter forventes derfor å øke jevnt i de kommende årene, med Europa som det viktigste markedet. Barn, gravide/ammende og eldre har et spesielt behov for jodinntak, og per i dag finnes det ikke noe ledende produkt på markedet som er tilpasset disse gruppene.

Det portugisiske selskapet Unidade de Bioquímica ønsket derfor å tilby et slikt markedsledende produkt. Macaronesian-regionen i Portugal er et ideelt sted for tang- og tareproduksjon da det finnes flere oppdrettsanlegg i området. Selskapet har utviklet et proteinrikt jodtilskudd basert på tang, som er en av de viktigste kildene jod. Produkter inneholder forutsigbare mengder jod slikt at man ikke får i seg for mye.

Selskapet forventer en fortjeneste på ca. 4,5 millioner euro innen fem år, og har som mål og ansette 11 nye medarbeidere.

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 147 826
EU-tilskudd
€803478
Kontakt prosjekt

geral@ubqmadeira.com