Blue Mining - Gjennombruddsløsninger for gruvedrift på dypt hav

Prosjektakronym
Blue Mining

Blue Mining var et FP7-prosjekt som ble avsluttet i januar 2018. Prosjektet utviklet løsninger på bærekraftig gruvedrift på dypt hav, og bestod av 19 store, internasjonale og europeiske industri- og forskningsorganisasjoner innen maritime ekspertiseområder. Prosjektet varte i 48 måneder, og adresserte alle sidene av verdikjeden på dette området, fra ressursoppdagelse til ressursevaluering, samt fra utnyttelsen av teknologier til det juridiske og regulatoriske rammeverket. 

Naturressurser som fossilt brennstoff og mineraler er viktige for Europas økonomi. Etter hvert som den globale etterspørselen øker, spesielt etter strategiske metaller, vil råvareprisene øke. Det er en klar risiko for en økende tilbudsmangel på noen metaller, inkludert de som er ansett som kritiske for Europas høy-teknologi sektor. Derfor vil det være viktig for enhver økonomi sin langsiktige strategi å svare på det økende presset på naturressurser for å sørge for forsyningssikkerhet av disse strategiske metallene. Gruvedrift på dypt hav, spesielt på hydrotermiske ventiler og de store områdene dekket av polymetalliske knuter, har gått fra å være en fjern mulighet til en sannsynlig realitet i løpet av kun ett tiår. De ekstremt fiendtlige forholdene som finnes dypt på havbunnen utgjør utfordringer, både tekniske og miljømessige, som er krevende og totalt forskjellig fra landbasert gruvedrift. 

Europeiske offshore-industrier og maritime forskningsinstitusjoner har i dag et globalt fortrinn gjennom deres betydelige erfaring og teknologi. De er også godt posisjonert til å utvikle ingeniør- og kunnskapsbaserte løsninger for ressursutnyttelse i disse utfordrende og sensitive miljøene. Til tross av at europeiske operatører har betydelig kompetanse, møter de økende utfordringer ettersom internasjonale operatører mottar statsstøtte til forskning og utvikling i søknads-, evaluerings- og utvinningsteknologi av sjøbunnsressurser. Dermed er det ansett som viktig å initiere pilot-studier for å utvikle gjennombrudd når det gjelder metoder for å utnyttelse, evaluering og utvinning av dyphavsmineraler. Det vil også være viktige å undersøke betydningen for økonomisk og miljømessig bærekraftighet i fremtiden. 

 

Les mer om gruvedrift på dypt hav og Blue Mining-prosjektet på deres hjemmeside. 

 

Prosjektets fulle navn er «Breakthrough Solutions for Mineral Extraction and Processing in Extreme Environment - Blue Mining». 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€14 741 716
EU-tilskudd
€9999999
Kontakt prosjekt

Robert van de Ketterij

+31 78 69 10 321