Bonseyes - En åpen kunstig intelligens-plattform

Prosjektakronym
Bonseyes

Horisont 2020-prosjektet skal utvikle en åpen kunstig intelligens-plattform som vil fungere som en markedsplass for data og et verktøy for læring. En slik plattform skal hjelpe organisasjoner med tilrettelegging av kunstig intelligens i tingenes internett-enheter («edge»-databehandling), innebygde datasystemer eller datasenter servere («cloud»-databehandling). Dette vil føre til en rekke forbedringer når det gjelder effektivitet, ytelse, pålitelighet, sikkerhet og produktivitet innen design og programmering av kunstig intelligens-systemer som inkorporerer smarte cyber-fysiske systemer (Smart CPS). Hovedfokuset vil være å transformere utviklingen innen kunstig intelligens ved å bevege seg fra en «cloud»-sentrert modell til en «edge»-sentrert modell gjennom plattformen. 

Bonseyes-rosjektet adresserer en av de mest vesentlige trendene når det gjelder tingenes internett, nemlig den skiftende balansen mellom «edge»-databehandling og «cloud»-databehandling. Intelligente systemer har tidligere vært avhengige av «cloud»-nivået, hvor de aktuelle enhetene har vært relativt lite sofistikerte og dominert av store internettselskaper. Nivået krever mye kompetanse, tid og kostnader. Dette holder nå på å endre seg, ettersom databehandlingen på «edge»-nivå har gjort store fremskritt. Et slikt paradigmeskifte fører til utallige muligheter.

Prosjektet støtter scenarioer hvor data skal forbli hos dataleverandøren. Dette er i kontrast til eksisterende løsninger, fordi menneskelige aktører skal sørge for kontinuerlige tilbakemeldinger for å evaluere modellens ytelse og skaffe metadata om den relevante konteksten og brukernes perspektiver. Bonseyes-prosjektet tilbyr tilgang til avanserte verktøy og tjenester gjennom en markedsplass, samt et økosystem av samarbeid mellom akademia og industrielle partnere. Målet er at Europa skal bli ledende på økonomien som omhandler tjenestegjøring av kunstig intelligens (AI-as-a-Service).

 

Les mer om kunstig intelligens-plattformen på prosjektets hjemmeside.

 

Prosjektets fulle navn er «Platform for Development of Systems of Artificial Intelligence».

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€8 593 952
EU-tilskudd
€5018025
Kontakt prosjekt

Kontakt prosjektet via deres nettside:

www.bonseyes.com/contact/