CLAIM – Tar tak i mikroplast-problematikken

Prosjektakronym
CLAIM

CLAIM er et Horisont 2020-prosjekt som tar for seg det økende problemet med marin forsøpling. Her satses det på utvikling av innovative rengjøringsteknologier og tilnærminger rettet mot forebygging og situasjonshåndtering av synlig og usynlig marin forsøpling i Middelhavet og Østersjøen.

Fem teknologiske innovasjoner skal forhindre at søppel og avfall fra to hovedkilder havner i havet. Dette er avfall fra avløpsrensing og elvemunninger. For avløpsrensing utvikles og testes det en automatisk rengjørende enhet som skal filtrere ut mikroplast og forhindre at denne mikroplasten havner i marine områder. På nano-nivå utvikles det en enhet som benytter sollys til å bryte ned nano-plastikk som eksempelvis polypropylene (PP), polyethylene (PE), PVC og nylon. I elvemunningene plasseres det en type oljelense som er utstyrt med kameraer som overvåker innsamlingen av søppel. Denne oljelensen vil fange opp synlig søppel som flyter i elven og ellers ville havnet i havet.

Bruker søppel til å danne drivstoff og varme

CLAIM vil demonstrere den første småskala-enheten for termal behandling som benytter ren plasma-teknologi til å pyrolysere flytende plastsøppel. Dette danner drivstoff og gjenvinnbar varme som kan benyttes av båter som samler marin søppel. Det arbeides også med en metode for å måle mikropartikler fra søppel i åpent hav ved å benytte båter som likevel er ute på havet. Dette systemet kalles Ferrybox.

Ønsker å øke bevissthet rundt miljø og forurensning

Dataene og informasjonen blir gjort tilgjengelig for beslutningstakere, interessenter og sluttbrukere i et brukervennlig format. CLAIM har som mål å øke offentlig bevissthet om å ha rene og friske hav, rensing av søppel og forurensninger, og dermed betydningen av å redusere forurensningen av europeiske hav og videre for å gjenopprette marine økosystemer basert på en sirkulær økonomi.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 185 612
EU-tilskudd
€5654786
Kontakt prosjekt