Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement

Prosjektakronym
Cleantech TIPP

Ved å etterspørre innovasjon i offentlige innkjøp skal prosjektet Cleantech TIPP skape mer innovasjon. Prosjektet ser offentlige ressurser som et instrument som må brukes riktig. 

Prosjektet har tre hovedområder: klimatilpasning, avfallshåndtering og industriell symbiose, tre områder som har stort potensial for nye innovasjoner. Cleantech TIPP mener at offentlige ressurser kan og burde brukes til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Bidrar til det grønne skiftet

Ved å gjøre offentlige innkjøp mer innovative ønsker prosjektet å gå nye veier for å skape arbeidsplasser og bidra til det grønne skiftet. På bakgrunn av dette er grenseoverskridende samarbeid essensielt for å spare ressurser og skape større skala på innovasjonssatsingene. 
Prosjektet baserer seg på at deltakerne skal øve for å lære seg hvordan de best kan bidra til innovasjon i offentlige innkjøp. Cleantech TIPP vektlegger i stor grad samarbeid, særlig mellom de som kjøper og de som sitter på konkret teknisk kunnskap. 

Offentlig-privat dialog

En utfordring for prosjektet er å øke forståelsen mellom private og offentlige aktører. Prosjektet tar sikte på å minske avstanden mellom sektorene. 
Offentlige anskaffelser koster for både privat og offentlig sektor, og dette skal prosjektet løse gjennom samarbeid og juridisk opplæring. På denne måten fremheves problemene og de kan lettere håndteres. Åpenhet skal sørge for trygghet i arbeidet med offentlige innkjøp, som er regulert. 

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 104 063
EU-tilskudd
€2052021
Kontakt prosjekt

Martin Dam Wied 
Gate 21
Vognporten 2, 2620 Albertslund 
E-post: martin.dam.wied@gate21.dk 
Telefon: +45 2750 3671