COASTAL - Forbedrer samarbeidet langs kysten og rurale områder

Prosjektakronym
COASTAL

COASTAL-prosjektet er et forsknings- og innovasjonsprosjekt finansiert av Horisont 2020. Prosjektet fremmer et unikt samarbeid mellom flere aktører som forretningsentreprenører fra kysten og rural strøk, administrasjoner, interessenter og vitenskapelige eksperter. Målet med COASTAL-prosjektet er å formulere og evaluere forretningsløsninger og politiske anbefalinger som skal forbedre synergien langs kysten og i rurale områder for å fremme land- og kystutvikling samtidig som miljøet opprettholdes.

Utvikling av landsbygda i EU blir i økende grad påvirket av endringer i markedsutviklingen, redusert befolkningstetthet, ekspansiv byutvikling, mangel på sysselsetting, ørkenspredning og andre miljømessige, økonomiske og sosiale press. På den annen side gir kystområder interessante forretningsmuligheter, men påvirkes også av økonomiske aktiviteter i innlandet. Tilnærminger med flere aktører skal kombineres med systemdynamikker for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder på en helhetlig måte. 

De underliggende tilbakemedlingsstrukturene som regulerer dynamikken, sårbarhetene, begrensningene og forretningsmuligheter til land- og sjøsystemet vil bli identifisert og analysert. Samtidig vil de regulatoriske rammeverkene, prioriteter til interessenter og sosialøkonomiske forhold på lokale, regionale og makroregionale nivåer tas i betraktning. Laboratorier med flere aktører vil med hjelp av kvalitative og kvantitative verktøy bli etablert for å støtte utvekslingen mellom vitenskapelige eksperter, interessenter, entreprenører, samt sektor- og administrasjonsrepresentanter. Prosjektet struktureres rundt seks interaktive arbeidspakker med seks komplementære «case studies» i Sverige, Belgia, Frankrike, Spania, Hellas og Romania. 

Les mer om prosjektet på deres hjemmeside

 

Prosjektets fulle navn er «Collaborative IAnd Sea inTegration pLatform».

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 999 944
EU-tilskudd
€4999944
Kontakt prosjekt

Dr. Jean-Luc de Kok

jeanluc.dekok@vito.be