Contribution of Compact Neighbourhoods to Social Sustainability

Prosjektakronym
Compactability

Hvordan kan man promotere sosial bærekraft i europeiske storbyers sentrumsnære nabolag? Dette har Compactability-prosjektet forsøkt å besvare. 

De store europeiske byene møter store sosio-kulturelle utfordringer i form av sosial segregrasjon og kulturell disintegrasjon. Ved å fokusere på tre sentrale konsepter, nemlig nabolagsutvikling (Neighbourhood development), kompakte nabolag (Compact Urban Form) og sosial bærekraft (Social sustainability) setter forskerne i dette prosjektet søkelyset på hvordan disse konseptene henger sammen og tilbyr praktiske råd for å promotere sosial bærekraft i dette nabolags-nivået. 
Dette har de gjort gjennom å bruke en mix av kvalitative og kvantitative metoder inn på fire case studier av to nabolag i London og to nabolag i Berlin. 

Nasjonale forskjeller og tiltak

Hovedfunnene i undersøkelsene peker på at det er noen klare forskjeller mellom de britiske og de tyske nabolagene. De tyske nabolagene viser seg å ha en høyere populasajonstetthet med bygninger som i gjennomsnitt er mellom 5-6 etasjer, mens de britiske er mellom 2-4. Videre fremkommer det også at de tyske casene har større variasjon i bruken av plass i nabolagene. Dette kombinert med god fotgjengerplass i de tyske nabolagene gjør at man i større grad har restauranter og kafeer som kan servere gjester utendørs. Dette vises i indikatoren på sosial aktivitet hvor raten for aktiviteten å sitte er 2.2 og 4.7 i de britiske nabolagene, mens den samme indikatoren er 15.9 og 12 i de tyske nabolagene. Andre forskjeller i sosial aktivitet fremkommer i sykling som i de britiske nabolagene utgjør 3 og 6.9 prosent av all aktivitet, mens sykling utgjør 14.7 og 13.7 prosent av all aktivitet i de tyske nabolagene. Forskerne peker på at implementeringen av tiltak for å roe trafikken, kombinert med sykkelvei er med på å øke andelen sykkel-aktivitet i nabolag. Alder fremkommer som sentralt for hvem som bruker plassen i nabolagene, hvor man ser at voksne bruker nabolagene mest, mens eldre og tenåringer bruker plassen minst. Intensiteten av sosiale aktiviteter utendørs henger sammen med bruken av område og tilgjengelighet. 

Utfordrer eksisterende litteratur

Forskerne presenterer til slutt verdier for sosial bærekraft mellom 0 og 200. Hovedfunnene her peker på at deltakerne er tilfredse med følelse av privatliv, støy, størrelse og antall rom, noe som utfordrer nåværende litteratur som foreslår at det er misnøye i kompakte nabolag med høy tetthet. Videre finner de en medium verdi av nabolagstilknytning. Det svakeste aspektet på denne indikatoren er interaksjon, nettverking og nabolagsmedvirkning. Dette utfordrer også den eksisterende litteraturen som antyder at høyere populasjonstetthet  vil oppmuntre til høyere grad av sosial interaksjon. 

Trykk her for å lese mer om prosjektet og dens funn.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€309 235
EU-tilskudd
€309235
Kontakt prosjekt

Oxford Brooks University
Headington Campus
Gipsy Lane
OX3 OBP Oxford
United Kingdom

Kontakt: 
Leslie Henderson
Telefon: +44 1865 483702