CROCODILE – Gjenvinner kobolt på miljøvennlig måte

Prosjektakronym
CROCODILE

CROCODILE er et Horisont 2020-prosjekt som skal vise innovative metallurgiske systemer basert på avanserte teknologier for metallurgi for å gjenvinne kobolt og produsere koboltmetall og oppstrøms-produkter fra et bredt spekter av sekundære og primære europeiske ressurser.

CROCODILE vil demonstrere synergieffektive tilnærminger og integrering av innovative metallurgiske systemer i eksisterende gjenvinningsprosesser av kobolt fra primære og sekundære kilder på forskjellige steder i Europa. Dette er for å øke effektiviteten, forbedre deres økonomiske og miljømessige verdier og komme nærmere målet om null avfall fra avfallsstrømmer rik på kobolt, som eksempelvis batterier.

Gjenvinner kobolt fra batterier

I tillegg til CROCODILE produsere det første økonomiske og miljøvennlige mobile metallurgiske systemet basert på avanserte hydrometallurgiske og elektrokjemiske teknologier som kan produsere koboltmetall fra masser som inneholder kobolt. Dette kan være fra forskjellige avfallsstrømmer som brukte batterier og katalysatorer.

Gjør produksjonen mer økonomisk og miljøvennlig

Den nyetablerte verdikjeden i dette prosjektet vil samle store aktører som har potensial til å levere 10.000 tonn kobolt årlig på mellomlang sikt fra europeiske ressurser. Dette tilsvarer om lag 65% av dagens nåværende samlede industrielle etterspørsel i EU. Prosjektet vil redusere den svært høye forsyningsrisikoen for kobolt i Europa drastisk, i tillegg til å gi små og mellomstore bedrifter nye forretningsmuligheter og konsolidere virksomheten til store raffinerier med økonomisk og miljøvennlig teknologi og avkoble virksomheten fra ustabile forsyninger av råstoff.

Fult navn på prosjekt: first of a kind commercial Compact system for the efficient Recovery Of CObalt Designed with novel Integrated LEading technologies

Koordinatorland
Prosjektleder
Prosjektpartnere fra Agder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€14 890 408
EU-tilskudd
€11625289
Kontakt prosjekt

 

Project coordinator: Dr. Amal Siriwardana, PhD (TECNALIA, Spain) – amal.siriwardana@tecnalia.com

Communication and dissemination: Peter Tom Jones (KU Leuven, Belgium) – Peter.Jones@kuleuven.be