CROSSBOW - Felles ressursbruk av fornybare energikilder og lagringsenheter

Prosjektakronym
CROSSBOW

CROSSBOW er et prosjekt finansiert av Horisont 2020, og er en del av BRIDGE. BRIDGE er et initiativ fra Europakommisjonen som samler smart grid- og energilagringsprosjekter for å lage et strukturert overblikk over de ulike problemene på disse områdene. CROSSBOW er et transmisjons systemoperatør (TSO) prosjekt som arbeider mot en felles ressursbruk for å fremme grenseoverskridende styring av ulike fornybare energikilder og lagringsenheter. 

Prosjektet har to overordnede strategiske mål. For det første skal prosjektet distribuere teknologiske løsninger som muliggjør en økning i delt bruk av ressurser for å fremme et transmisjonsnettverk med styring på tvers av land for ulike fornybare energikilder og lagringsenheter. Dette vil åpne opp markedsmulighetene innen ren energi, samtidig som kostnadene reduseres og de økonomiske fordelene til fornybare energisystemer (RES) og lagringsenheter forbedres.

For det andre skal prosjektet ha en betydelig innvirkning på konsortiets kommersielle drift og innovasjonsaktiviteter. Dette skal gi en avkastning for partnerne  innen 36 måneder etter utplassering og kommersialisering av CROSSBOW produkter og tjenester. Målet er at den europeiske sektoren som helhet skal bidra til å skape mer enn 70 000 arbeidsplasser, forbedre tilgangen til energitjenester for 56 831 418 millioner borgere og bedrifter, samt en økning på 10 % av andelen i fornybare energisystemer.

Prosjektet skal demonstrere en rekke forskjellige, men komplementære, teknologier som gir transmisjons systemoperatør (TSOs) høyere fleksibilitet og robusthet gjennom: 

  1. Bedre kontroll av kraft ved utveksling- og sammenkoblingspunkter; 
  2. Nye lagringsløsninger som er distribuerte og sentraliserte, og som tilbyr tilleggstjenester for drift av «virtual storage plants» (VSP); 
  3. Bedre IKT og kommunikasjon, for eksempel bedre nettverksobservasjon, muliggjørende og  fleksibel generering og etterspørselsrespons skjemaer; 
  4. Et transnasjonalt engros-marked, gjennom en rettferdig og bærekraftig godtgjørelse for ren energi, støttet av nye forretningsmodeller som finansierer deltakelse av nye aktører og reduserer kostnader.

Resultatene av CROSSBOW-prosjektet skal vurderes av åtte TSOer i Øst-Europa, som er gruppert for å danne klynger som skal validere hvert av prosjektene i minst tre forskjellige land. I alle disse tilfellene skal prosjektet demonstrere hvordan CROSSBOW takler de transnasjonale utfordringene disse TSOene står overfor. 

Les mer om prosjektet på deres hjemmeside.

Prosjektets fulle navn er «CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transitional Wholesale market».

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€22 048 461
EU-tilskudd
€17287742
Kontakt prosjekt

info@crossbowproject.eu