DECI - Digitalt miljø for kognitiv inkludering

Prosjektakronym
DECI

Økt gjennomsnittlig levealder er blant mest utfordrende sosiale og økonomiske problemstillingene for europeiske samfunn. I 2025 vil mer enn 20% av europeiske borgere være 65 år eller eldre, med en særlig økning i antall mennesker over 80 år. Helsevesenet må dermed tilpasse seg for å evne å gi tilstrekkelig hjelp.

En særlig utfordring knyttet til en stadig aldrende befolkning er riktig helsehjelp til eldre mennesker med kognitiv svekkelse. Denne gruppen mennesker, spesielt de av dem som bor alene, er utsatt for risiko som kan få negativ innvirkning på deres helse. DECI, et Horisont 2020 finansiert prosjekt, har derfor designet og demonstrert verdien av endrede forretningsmodeller innen eldreomsorg ved hjelp av teknologi. Prosjektet har foreslått nye måter å utvikle tradisjonelle organisasjonsmodeller innen omsorg, ved hjelp av en digital miljømodell rettet mot eldre mennesker med kognitiv svekkelse. Modellen er basert på innovativ teknologi, informasjonsdeling, data kompatible med andre system og logikk det er mulig å replikere. Gjennom arbeid med fire pilotprosjekter har DECI definert nyskapende forretningsmodeller for å levere helsetjenester som legger til rette for en selvstendig livsførsel for eldre mennesker med kognitiv svekkelse, som i sin tur bidrar i sin tur til økt livskvalitet.

Les mer om prosjektet her

Prosjektets fulle navn er "Digital Environment for Cognitive Inclusion"

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 184 976
EU-tilskudd
€2921577
Kontakt prosjekt

Fondazione Politecnico di Milano

Piazza Leonardo Da Vinci 32

20133, Milano

Tel: (+39) 02.2399.9150

E-post: info@fondazione.polimi.it