Demonstration of Advanced Smart GRID Solutions with wide Replication and Scalability for Europe

Prosjektakronym
GRID4EU

GRID4EU er et prosjekt som tar sikte på å demonstrere avanserte Smart Grid-løsninger som har stort potensiale for å bli replisert og skalert i Europa.

 

Prosjektet, som ble avsluttet i 2016, var ledet av seks energidistribusjonssystemoperatører fra Tyskland, Sverige, Spania, Italia, Tsjekkia og Frankrike, i tett samarbeid med strømforhandlere, produsenter og forskningsorganisasjoner.

Prosjektet har testet innovative konsepter og teknologier i ulike miljøer for å sette fokus på og fjerne barrierer i bruken av Smart Grid-løsninger i Europa. Prosjektet fokuserte på hvordan distribusjonssystemoperatører (DSO) kan håndtere etterspørsel og tilbud av strøm.

 

Resultater:

 

  1. Løsninger knyttet til spenning og belastningskontroll er gunstige ressurser for å øke lagringskapasiteten (Network hosting capacity) i nettverkene.
  2. Interaksjonen av distribuert generering og etterspørselskurver er et nøkkelaspekt for å øke lagringskapasiteten i nettverkene.
  3. Studier har vist at kundedeltakelsesnivået er sterkt tilknyttet den lokale konteksten. Den høye rekrutteringen og engasjementnivået (sammenlignet med andre pilotprosjekter) er kanskje ikke skalerbart.
  4. En av de sentrale driverne for å øke kundetilfredshet er å senke tidsrammen for strømbrudd. Prosjektet har vist at tiden for å lokalisere og reparere feil kan reduseres gjennom økt automatisering.
  5. Økt automatisering vil også øke mulighetene for å redusere energitap.
  6. Smarte nettverk er ikke bare teknologi. Den menneskelige komponenten er av stor viktighet.

 

 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€52 263 339
Kontakt prosjekt

ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE SA

France

34 PLACE DES COROLLES TOUR ERDF
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
France

Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Administrative contact: Rémy Garaude Verdier
Tel.: +33 1 81 97 50 48

Fagområde