Demonstration of an innovative energy conversion technology for waste heat recovery in the glass industry and other EIIs

Prosjektakronym
LIFE GreenPower

Energi-intensive industrier har et høyt forbruk av primærenergi for å drifte de industrielle prosessene, noe som fører til store CO2 utslipp. LIFE GreenPower vil kutte energiforbruket og CO2-utslipp, mens de samtidig eliminerer bruken av flourholdige gasser.

Teknologien utviklet i prosjektet vil bidra til veksten i varmegjenvinningsmarkedet i Europa gjennom at spillvarme effektivt kan bli konvertert til en nødvendig form for energi. Denne teknologien vil være aktuelt for alle energi-intensive industrier, men vil også være overførbar til andre sektorer som produserer spillvarme.

BAT-Ambisjoner

Gjennom det LIFE+ finansierte prosjektet er målene blant annet å integrere og teste den nye teknologien i pilotskala i glassindustrien, samt å bli tatt opp i markedet innenfor energi-intensive industrier. Videre ønsker prosjektet å validere det estimerte energisparingspotensialet på 30% for komprimert luftgenerering for flaskeblåseprosessen. Det estimerte potensialet kommer fra en økt effektivitet på koblede maskinerier. Prosjektet ønsker også å forbedre allerede eksisterende teknologier gjennom høyere effektivitet, lavere kostnader og vedlikeholdskrav, samt elimineringen av flourholdige gasser. Gjennom en livssyklusanalyse ønsker prosjektet videre å demonstrere miljøpåvirkningen av glassproduksjon. Gjennom dette har prosjektet en målsetning om å bli ”Best Available Technology” (BAT – Beste tilgjengelige teknologi) slik det er fremstilt i referansedokumentet for glassproduksjon og andre energi-intensive industrier.

Løft mot EUs klimamål

Prosjektet vil være med på å i større grad oppnå EUs klimamål, samt bidra til flere innovative og miljøvennlige virksomheter. Videre vil prosjektet også bidra til å øke bruken av svinnvarme i Europa og ha en positiv effekt på sysselsetting. Det er ventet at prosjektet vil ha gode resultater innenfor miljø, teknisk-økonomisk og opptak i markedet innenfor energi-intensive industrier. 

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 125 468
EU-tilskudd
€1236151
Kontakt prosjekt

Contact person:

Hans-Bernhard Führ
Tel: 493516472202
Fax: 493516491016
Email: info@glas-freital.com