DIVERSIFY - nye fiskearter til europeisk akvakultur

Prosjektakronym
DIVERSIFY

Europeisk akvakultur er en moderne industri som sysselsetter omlag 190.000 mennesker og omsetter for rundt 7 milliarder Euro årlig. Sektoren er godt plassert for å bli verdensledende innen effektiv og bærekraftig produksjon av sunn sjømat, da spesielt med vekt på kvalitet og ernæring. Prosjektet fokuserer i første rekke på fiskerelatert akvakultur. 

Stimulering av ulike typer fiskerelatert akvakultur

FP7-finansierte prosjektet DIVERSIFY, som avsluttes 30. november 2018, har identifisert en rekke nye/voksende fiskearter med stort potensiale for ekspansjon innen europeisk akvakulturindustri. Det har spesielt blitt lagt vekt på middelhavs- eller varmtvannsbur, men kaldtvann, dam- og ferskvannsakvakultur har også blitt adressert. Prosjektet har valgt ut spesifikke fiskearter på bakgrunn av biologisk og økonomisk potensiale, for å dekke hele det geografiske, europeiske området og stimulere ulike typer akvakultur. 

I samspill med industrien

I samarbeid med en rekke SMBer skal DIVERSIFY bygge på nylige/aktuelle nasjonale initiativer for artsmangfold innen akvakultur for å overkomme dokumenterte produksjonsflaskehalser. Kombinasjonen av biologisk, teknologisk og sosioøkonomisk forskning planlagt i prosjektet er forventet å støtte mangfoldet innen akvakulturindustrien og hjelpe med å utvide produksjonen, øke produktene og utvikle nye markeder. 

 

Prosjektets fulle navn er Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging candidate fish species for the expansion of the European aquaculture industry (DIVERSIFY).

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€11 777 653
EU-tilskudd
€8961005
Kontakt prosjekt

Dr. Constantinos C Mylonas, coordinator
Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture
Hellenic Center for Marine Research
Iraklion, Crete, Greece
Email: mylonas@hcmr.gr
Phone: +30 2810 337878

Tags