ecoINSIDE

Prosjektakronym
ecoINSIDE

ecoINSIDE ska bidra till grønn vekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene.

Prosjektet satser på morgendagens produkter innenfor solenergi, ressurshantering og bærekraftig bygg og ønsker å styrke tilbudet knyttet til tjenester innenfor disse områdene. I tillegg til å legge tilrette for en mer bærekraftig utnyttelse av matavfall og slam, skal prosjektet bidra til næringsutvikling basert på biprodukter. Prosjektet har følgende tre mål:

  • En ledende klynge innen klimadrevet utvikling
  • Et velfungerende grenseoverskridede innovasjonssystem
  • Et utstillingsvindu for bærekraftig utvikling

Les hele prosjektrapporten her.

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 452 772
Kontakt prosjekt

Trine Kopstad Berentsen
Huvudprosjektleder ­& ­Solenergi Norge
Kunnskapsbyen Lillestrøm
+47 930 14 801
trine@kunnskapsbyen.no