ELECTRIFIC - Integrering av elektroniske kjøretøy i strømnettet og brukernes liv

Prosjektakronym
ELECTRIFIC

ELECTRIFIC er et EU finansiert prosjekt som ønsker å revolusjonere hvordan elektriske kjøretøy integreres i strømnettet og brukernes liv. Tanken bak prosjektet er at signifikante forbedringer til elektronisk mobilitet kan skje gjennom økt samordning av aktørene i elektromobilitetsøkosystemet.
 

Prosjektet ELECTRIFIC skal utvikle nye teknikker og IKT-verktøy for å gjøre det mulig for alle nivåer i elektromobilitetsøkosystemet å samordnes. På nettnivået vil prosjektet utvikle nye smarte ladestasjoner som er i stand til å dynamisk kontrollere ladestrøm, maksimere bruken av fornybare energikilder og gjøre det så nettvennlig som mulig. 
 

Når det kommer til kjøretøyer som inneholder elektronikk, utvikler prosjektet avanserte sjåførassistenttjenester som foreslår de mest praktiske reise- og ladningsalternativene med tanke på ladningskapasitetsbegrensningene. For el-biler utvikler prosjektet verktøy som bidrar til å maksimere batterilevetiden og minimere ladningskostnadene.
 

ELECTRIFICs konsortium involverer erfarne forskningsmiljøer, energileverandører og innovative små og mellomstore bedrifter. Prosjektresultatene deles med det vitenskapelige samfunnet og utarbeides for kommersiell bruk på forskjellige fremkomstmidler, alt fra el-sykler til el-busser.
 

Det offisielle navnet på prosjektet er: "Enabling seamless electromobility through smart vehicle-grid integration".

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 152 118
EU-tilskudd
€6152118
Kontakt prosjekt