EU-SysFlex - Sikrer fornybar energi sin ledende rolle i det globale energimarkedet

Prosjektakronym
EU-SysFlex

Det overordnede målet med EU-SysFlex-prosjektet er å sørge for kvalitetssikrede systemtjenester som sikrer at fornybar energi skal være ledende og dominerende i det globale energimarkedet. For å oppnå dette er det sentralt å implementere riktig mengde fleksibilitet for å støtte transmisjonssystemoperatører (TSOer). EU-SysFlex går løs på denne utfordringen ved hjelp av en trefoldig tilnærming.

De teknologiske behovene til hele Europa
For det første, definerer prosjektet de teknologiske behovene til hele Europa. Scenarioer hvor 50% av energisystemet er å regne for fornybart. De identifiserte behovene vil bli omformet til tjenester og produkter som skal leveres på markedet.
For det andre, fokuserer EU-SysFlex på ny utforming og nye forskrifter innen det elektriske markedet. Den tredje tilnærmingen handler om hvordan prosjektet tar for seg implisitte og eksplisitte barrierer når det kommer til konkurransekrefter. Dette krever en grundig forståelse av alle interessenters rolle (generasjons- og fleksibilitetsleverandører, transmisjonssystemoperatører (TSO) og distribusjonssystemoperatører (DSO) og regulatorer) på alle systemnivåer (sammenkoblet system, nasjonale overførings- og distribusjonsundersystemer og forbrukere).

Tverrfaglig konsortium
EU-SysFlex-prosjektet består av et tverrfaglig konsortium med 34 partnere fra 14 europeiske land, ledet av TSOer som representerer fire forskjellige systemer som integrerer det europeiske sammenkoblede elsystemet: EirGrid & SONI (Irland), PSE (Polen), AST (Latvia) og Elering (Estland). Prosjektet er finansiert gjennom Horisont 2020.

I tillegg har en gruppe, bestående av tre andre europeiske TSOer blitt med i styrets rådgivende organ: Fingrid (Finland), LitGrid (Litauen) og Ceps (Tsjekkia). EDSO for Smart Grids og USEF er også involvert for å maksimere virkningen av prosjektet.

Prosjektets fulle navn er: Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Kontakt prosjekt

John Lowry, Project Director EirGrid.
John.Lowry@Eirgrid.com

Fagområde