European Research Area for Climate Services

Prosjektakronym
ERA4CS

ERA4CS-konsortiumet ønsker å styrke forskning innen klimatjenester (Climate Services – CS), inkludert klimatilpasninger, klimatiltak og katastroferisikostyring. Dette vil gi europeiske regioner, byer og viktige økonomiske sektorer muligheten til å utvikle og styrke Europas ledelse.

Mobilisering og styrking av arbeidet

Prosjektet vil fokusere på å utvikle en plattform for ”klimainformasjonsoversetting” som vil koble brukergrupper og klimavitenskap. I dette arbeidet vil det bli utviklet verktøy, metoder, standarder og kvalitetskontroll for pålitelig, kvalifisert og skreddersydd informasjon som kreves av de ulike aktørene for smarte beslutninger. Gjennom å mobilisere flere land og aktører fra ulike felt tar ER4CS å styrke JPI Climate-initiativet. Prosjektet vil lansere en transnasjonal, ko-finansiert utlysning med over 16 land på opptil 75 millioner euro.

Sterke partnerskap

Aktivitetene som blir satt i gang av ERA4CS vil initiere et sterkt partnerskap mellom JPI Climate og andre viktige internasjonale tiltak for å jobbe sammen for en felles visjon og en flerårig implementeringsstrategi, inkludert bedre samordning av nasjonale programmer og aktiviteter frem til 2020 og utover.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€78 284 239
EU-tilskudd
€25000000
Kontakt prosjekt

Philippe Bougeault
Agence Nationale de la Recherche (ANR) - France
E-mail: Philippe.Bougeault@agencerecherche.fr 

ERA4CS Vice-Chairs

Dr. Dagmar Bley
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) - Germany
E-mail: dagmar.bley@dlr.de

Dr. Antonio Navarra
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) - Italy
E-mail: antonio.navarra@cmcc.it

ERA4CS Executive Manager

Inès Alterio
Agence Nationale de la Recherche (ANR) - France
E-mail: Ines.ALTERIO@agencerecherche.fr

 

Joint Call Secretariat

Dr. Johann Müller
Agence Nationale de la Recherche (ANR) - France
E-mail: Johann.MULLER@agencerecherche.fr

Tags